ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σε αναμονή βελτίωσης η αγορά δεξαμενοπλοίων

Ηρεμη η αγορά των VLCC’s σε Αραβικό Κόλπο με μικρή παρουσία νέων φορτίων. Οι τελευταίες ναυλώσεις κινούνται σε επίπεδα του W/S 77,5 και W/S 62 για Απω Ανατολή και Κόλπο Αμερικής με αποδόσεις 50.000 και 40.000 δολάρια την ημέρα αντίστοιχα. H GLASFORD για μεταφορά 267.000 τόνων με φόρτωση 26 Ιουνίου και εκφόρτωση Κίνα ναύλωσε το M/T «FP CHALLENGER» στα W/S 79,5 ενώ η PETROBRAS για μεταφορά 270.000 τόνων με φόρτωση 29 Ιουνίου και εκφόρτωση Βραζιλία ναύλωσε το M/T «SUN- LIGHT JEWEL» στα W/S 70. H RELIANCE για μεταφορά 255.000 τόνων με φόρτωση 23 Ιουνίου και εκφόρτωση Ινδία ναύλωσε το Μ/Τ «C. ELEPHANT» στα W/S 60, ενώ η CHEVRON για μεταφορά 280.000 τόνων με φόρτωση 7 Ιουλίου και εκφόρτωση δυτική ακτή Αμερικής ναύλωσε το Μ/Τ «CRUDE PROGRESS» στα W/S 75. Χαμηλά κινείται και η αγορά τους στη Δυτική Αφρική με ναυλώσεις στα W/S 65 και W/S 57,5 για Κόλπο Αμερικής και Απω Ανατολή με αποδόσεις 35.000 και 25.000 δολάρια την ημέρα αντίστοιχα. Η SHELL για μεταφορά 260.000 τόνων με φόρτωση 5 Ιουλίου και εκφόρτωση Κόλπο Αμερικής ναύλωσε το M/T «ASCONA» στα W/S 62,5 ενώ η IOC για ίδιο φορτίο με φόρτωση 11 Ιουλίου και εκφόρτωση ανατολική ακτή Ινδίας ναύλωσε το M/T «PERICLES GC» στα 3,25 εκατ. δολάρια κατ’ αποκοπή. Αμετάβλητη η αγορά τους στα φορτία από Μεσόγειο και Βόρεια Ευρώπη με τις τελευταίες ναυλώσεις σε επίπεδα του W/S 65 και με αποδόσεις της τάξης των 40.000 δολ. την ημέρα αντίστοιχα, ενώ τα φορτία από Καραϊβική με εκφόρτωση Σιγκαπούρη διαπραγματεύονται στα 3,5 εκατ. δολάρια κατ’ αποκοπή. H MERCURIA για μεταφορά 270.000 τόνων με φόρτωση 28 Ιουνίου Βόρεια Ευρώπη και εκφόρτωση Σιγκαπούρη – Κίνα ναύλωσε το M/T «AL SHEGAYA» στα 3,5 εκατ. δολάρια και 4,75 εκατ. δολάρια αντίστοιχα.

Τα SUΕΖΜΑΧ

Χωρίς σημαντική μεταβολή και η αγορά των SUEZMAX. Στη Μεσόγειο διαπραγματεύονται στα W/S 95-97,5 ενώ τα φορτία 130.000 τόνων από Δυτική Αφρική με προορισμό Κόλπο Αμερικής / ανατολική ακτή Βορείου Αμερικής κινούνται στα W/S 105-107,5. Στη Μεσόγειο η VALERO για μεταφορά 130.000 τόνων με φόρτωση 28 Ιουνίου Αλγερία και εκφόρτωση Κόλπο Αμερικής ναύλωσε το M/T «COSMIC» στα W/S 97,5. H CONOCO με φόρτωση 26 Ιουνίου Λιβύη και εκφόρτωση Κόλπο Αμερικής ναύλωσε το M/T «NORDIC COSMOS» για μεταφορά 130.000 τόνων στα W/S 95, ενώ η SHELL για ίδιο φορτίο με φόρτωση 12 Ιουνίου Αλγερία και ίδιο προορισμό ναύλωσε το M/T «ARCTIC» στα W/S 110. Τα φορτία τους από Βόρεια Ευρώπη με προορισμό Κόλπο Αμερικής διαπραγματεύονται στα W/S 102,5-105 ενώ στα ταξίδια Καραϊβική / Κόλπος Αμερικής οι ναυλώσεις κινούνται σε επίπεδα του W/S 120.

Σε σταθερά επίπεδα η αγορά των AFRAMAX σε Μεσόγειο όπου από τις 8/6 είχαν εδραιωθεί στα W/S 145-150. Η υποτονική έναρξη όμως της εβδομάδας και η μικρή παρουσία νέων φορτίων συνετέλεσαν στην κάμψη των ναύλων με φήμες για ναυλώσεις κυκλικών φορτίων στα W/S 130-135. H KMG για μεταφορά 80.000 τόνων με φόρτωση 23 Ιουνίου Μαύρη Θάλασσα και εκφόρτωση Μεσόγειο ναύλωσε το M/T «PROPONTIS» στα W/S 130, ενώ η LITASCO για ίδιο φορτίο με φόρτωση 20-21 Ιουνίου και εκφόρτωση Αμερική ναύλωσε το M/T «NS LEADER» στα W/S 140. Στην αρχή της εβδομάδας η SAMIR για μεταφορά 80.000 τόνων με φόρτωση 18 Ιουνίου Αίγυπτο και εκφόρτωση Μαρόκο ναύλωσε πλοίο της THENAMARIS στα W/S 150, ενώ η API για ίδιο φορτίο με φόρτωση 21 Ιουνίου επίσης Αίγυπτο και εκφόρτωση Ιταλία ναύλωσε πλοίο της MINERVA στα ίδια επίπεδα. Χαμηλά εξακολουθεί να κινείται η αγορά τους στη Βόρεια Ευρώπη με τα κυκλικά φορτία 80.000 τόνων και 100.000 τόνων από Βαλτική να διαπραγματεύονται σε επίπεδα του W/S 80-85. Χαμηλά παραμένει η αγορά τους στην Καραϊβική με ναυλώσεις σε επίπεδα του W/S 130-132,5 στα κυκλικά φορτία 70.000 τόνων αλλά και με σημάδια βελτίωσης λόγω της αυξανόμενης παρουσίας νέων φορτίων. H SUN για μεταφορά 70.000 τόνων με φόρτωση 23 Ιουνίου και εκφόρτωση Κόλπο Αμερικής ναύλωσε το M/T «ASTRO SCULPTOR» στα W/S 132,5.