ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αισιοδοξία Αλμούνια για την οικονομία της Ευρωζώνης

Την ώρα που ο επίτροπος Χ. Αλμούνια σε ομιλία του στη Μαδρίτη εξέφραζε την αισιοδοξία του για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οικονομίας, οι προσδοκίες του μεταποιητικού τομέα τον Αύγουστο βρέθηκαν στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 19 μηνών. Ταυτόχρονα, τον Αύγουστο σημειώθηκε αύξηση του κόστους δανεισμού των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και των Ευρωπαίων καταναλωτών, ως αποτέλεσμα της αναταραχής που προκλήθηκε στις χρηματαγορές από την κρίση στις ΗΠΑ. Ωστόσο, εξαίρεση αποτέλεσε ο μεταποιητικός κλάδος στη Μ. Βρετανία, ο οποίος παρουσίασε τη μεγαλύτερη ανάπτυξη των τελευταίων δέκα ετών, αλλά και η Ελλάδα, στην οποία σημειώθηκε περαιτέρω βελτίωση των λειτουργικών συνθηκών στη μεταποίηση. O κ. Αλμούνια προέβλεψε επιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξης της ευρωπαϊκής οικονομίας, παρά την κρίση στην αγορά στεγαστικών δανείων στις ΗΠΑ. Ο ρυθμός ανάπτυξης θα φτάσει φέτος το 2,6%, ξεπερνώντας τις ΗΠΑ για πρώτη φορά από το 2001. Επίσης, σε συνέντευξή του εκτίμησε ότι η κρίση στις ΗΠΑ δεν θα επηρεάσει την ευρωπαϊκή οικονομία και δήλωσε ότι κανένας δεν πρέπει να πιέζει την ΕΚΤ στην άσκηση νομισματικής πολιτικής. Τέλος, ανέφερε ότι ο πληθωρισμός είναι υπό έλεγχο.