ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επενδύστε στην «οικονομία της γνώσης», λέει ο ΟΟΣΑ

Οι «εργάτες της γνώσης» αποτελούν όλο και πιο συχνά το κλειδί για την οικονομική επιτυχία στις αναπτυγμένες χώρες. Σύμφωνα με έκθεση του ΟΟΣΑ για το «Ανθρώπινο Κεφάλαιο και τη Γνώση», τα οφέλη από αυτό το συνδυασμό, σε οικονομικό επίπεδο, σχετίζονται με την ευημερία του ατόμου και την εθνική οικονομία. Σε επίπεδο ατόμου, οι αποδοχές τείνουν να αυξάνονται αισθητά, καθώς αυξάνεται το εκπαιδευτικό επίπεδο. Σε μερικές χώρες του ΟΟΣΑ, όπως στη Δανία και τη Νέα Ζηλανδία, οι αποδοχές των πανεπιστημιακών αποφοίτων είναι περίπου ένα τέταρτο υψηλότερες από αυτές των αποφοίτων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ομως, σε άλλες χώρες, η ανισότητα αυτή είναι ακόμη πιο εμφανής και ανέρχεται έως και στο 120%. Το αντίθετο ισχύει στην Ελλάδα, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat. Επίσης, κατά μέσο όρο, οι χώρες του ΟΟΣΑ δαπανούν περίπου 5% του ΑΕΠ στην εκπαίδευση, εκ του οποίου το διπλάσιο ποσοστό διοχετεύεται στην τριτοβάθμια σε σχέση με την πρωτοβάθμια. Στην Ελλάδα το ποσοστό αυτό είναι σχεδόν στο μισό.

Η προσοχή στρέφεται συνεχώς στη διά βίου εκπαίδευση και στην ποιότητα της διδασκαλίας. Η αυτονομία είναι ένας παράγοντας για τη σωστή εκπαίδευση. Σύμφωνα με μερικά στοιχεία από το πρόγραμμα εξέτασης PISA του ΟΟΣΑ, τα σχολεία που έχουν μεγαλύτερη ελευθερία στην κατανομή των πόρων και το διορισμό του διδακτικού προσωπικού σημειώνουν καλύτερα αποτελέσματα. Η πανεπιστημιακή εκπαίδευση υψηλής ποιότητας δύναται να αποφέρει τεράστια οφέλη στις εθνικές οικονομίες.

Ολη η έρευνα στο www.kathimerini.gr