ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΞΗΡΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ

Υψηλά διατηρούνται οι ναύλοι παρά τη μικρή παρουσία νέων φορτίων με τους δείκτες των CAPESIZE και Πάναμαξ να κινούνται πτωτικά, χάνοντας στις 13/9 212 και 73 μονάδες αντίστοιχα.

Αρκετές οι διαπραγματεύσεις στις ναυλώσεις χρονικής διάρκειας με πλοίο της BOTTIGLIERI 92.500 τόνων dwt, παράδοση Κίνα 2010 να λέγεται ότι έχει ναυλωθεί για χρονική διάρκεια 5 ετών στα 32.000 δολ. την ημέρα χωρίς να έχουν γίνει γνωστές περαιτέρω λεπτομέρειες.

Η SWISS MARINE και για χρονική διάρκεια 4-6 μήνες ναύλωσε το M/V «AFOVOS» 74.350 τόνων dwt, έτους ναυπήγησης 2001, παράδοση Κορέα 18-20 Σεπτεμβρίου στα 73.000 δολ. την ημέρα.

Στα CAPESIZE η PAN OCEAN με παράδοση Κίνα 20-25 Σεπτεμβρίου και για χρονική διάρκεια 2 έτη ναύλωσε το M/V «PRIVATE» 177.000 τόνων dwt, στα 108.000 δολ.την ημέρα, ενώ το M/V «CSK BEILUN» 172.561 τόνων dwt, έτους ναυπήγησης 1999, με παράδοση Ιανουάριο-Μάρτιο 2008 και για χρονική διάρκεια 12 μήνες ναυλώθηκε στα 110.000 δολ. την ημέρα.

Στα Πάναμαξ και στον Ειρηνικό η GIEX με παράδοση Ιαπωνία 15-17 Σεπτεμβρίου μέσω Αραβικού Κόλπου και επαναπαράδοση Μουσκάτ ναύλωσε το M/V «CLIPPER SUFFOLK» 82.800 τόνων dwt, έτους ναυπήγησης 2006, στα 78.500 δολ. την ημέρα, ενώ η DAEBO με παράδοση Κίνα 19-21 Σεπτεμβρίου και για ίδιο ταξίδι επαναπαράδοση Ν. Κορέα ναύλωσε το M/V «BREMEN MAX» 73.503 τόνων dwt, έτους ναυπήγησης 1993, στα 73.000 δολ. την ημέρα.

Η PCL με παράδοση Ιαπωνία 14-16 Σεπτεμβρίου μέσω Ινδονησίας επαναπαράδοση Μαλαισία ναύλωσε το M/V «OINOUSSIAN LADY» 76.600 τόνων dwt, έτους ναυπήγησης 2004, στα 70.000 δολ. την ημέρα.

Στις ναυλώσεις χρονικής διάρκειας η OLDENDORFF με παράδοση Ιαπωνία τέλη Σεπτεμβρίου και για χρονική διάρκεια 4-6 μήνες ναύλωσε το M/V «ERNST SALAMON» 74.002 τόνων dwt, έτους ναυπήγησης 1999, στα 75.000 δολ. την ημέρα, ενώ η OBS με παράδοση Κίνα τέλη Σεπτεμβρίου-αρχές Οκτωβρίου και για χρονική διάρκεια 11-13 μήνες ναύλωσε το M/V «GREAT GLORY» 73.251 τόνων dwt, έτους ναυπήγησης 1997, στα 68.000 δολ. την ημέρα.

Στον Ατλαντικό η PROLINE με παράδοση Γαλλία 18-20 Σεπτεμβρίου μέσω Γουινέας επαναπαράδοση Γερμανία ναύλωσε το M/V «YARROW» 70.653 τόνων dwt, έτους ναυπήγησης 1986, στα 65.000 δολ. την ημέρα, ενώ η PRACTICA με παράδοση Πασέρο 20-25 Σεπτεμβρίου και για 2 φορτοεκφορτώσεις επαναπαράδοση Β. Ευρώπη-Μεσόγειο ναύλωσε το M/V «NEW CHAMPION» 70.296 τόνων dwt, έτους ναυπήγησης 1996, στα 69.000 δολ. την ημέρα.

Στα μικρότερα μεγέθη η DOOYANG με παράδοση Κίνα 18-22 Σεπτεμβρίου και για χρονική διάρκεια 2 έτη ναύλωσε το M/V «CAPTAIN GEOR GE» 52.370 τόνων dwt, έτους ναυπήγησης 1994, στα 40.000 δολ. την ημέρα.