ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πάνω από 1,6 τρισ. δολάρια το «ξέπλυμα» μαύρου χρήματος

Μαύρο χρήμα που ξεπερνάει το 1,6 τρισ. δολάρια κάνει τον γύρο του κόσμου σε ένα έτος και προσπαθεί να βρει τρόπους για ξέπλυμα… Την ίδια ώρα, μόνο το 10% αυτού του ποσού θα μπορούσε να σώσει εκατομμύρια παιδιά και οικογένειες του τρίτου κόσμου. Σε αυτήν τη θλιβερή διαπίστωση καταλήγει η Παγκόσμια Τράπεζα, η οποία, όπως ανακοίνωσε χθες, αναλαμβάνει διεθνείς πρωτοβουλίες και προτείνει μέτρα. Η πρωτοβουλία αυτή γίνεται σε συνεργασία με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και συγκεκριμένα με την υπηρεσία που ασχολείται με την εγκληματικότητα και τα ναρκωτικά. Οπως διαπιστώνει η Παγκόσμια Τράπεζα, αποτελεί διπλό έγκλημα η «αρπαγή» χρημάτων από τις αναπτυσσόμενες χώρες, τα οποία στη συνέχεια βρίσκουν καταφύγιο στις αναπτυγμένες οικονομίες. Από τα στοιχεία που έχει συλλέξει, κάθε χρόνο τα έσοδα από διάφορες παράνομες ενέργειες ανέρχονται σε παγκόσμιο επίπεδο σε 800 δισ. με 2 τρισ. δολάρια. Σχεδόν 20 με 40 δισ. δολάρια αφορούν έσοδα από διαφθορά σε φτωχές χώρες, όπως της Αφρικής. Επίσης κάθε χρόνο περίπου 500 δισ. δολάρια προέρχονται από εγκληματικές ενέργειες, 20 – 40 δισ. δολάρια από διαφθορά και άλλα 500 δισ. δολάρια από φοροδιαφυγή. Το συνολικό ποσό ξεπερνάει το 1 τρισ. δολάρια. Από το ποσό αυτό, τα μισά σχεδόν προέρχονται από αναπτυσσόμενες και υπό ανάπτυξη χώρες. Τέλος, αναφέρεται ότι σχεδόν το 25% του ΑΕΠ της Αφρικής αντιστοιχεί σε έσοδα από διαφθορά που αντιστοιχεί σε 148 δισ. δολάρια τον χρόνο. Και όλα αυτά, όταν 100 εκατ. δολάρια αρκούν για να εμβολιαστούν 4 εκατ. παιδιά και να εξασφαλιστεί η παροχή νερού σε 250.000 νοικοκυριά. ΄Η να χρηματοδοτηθεί η θεραπεία 600.000 ασθενών από ΑΙDS.

Στο πλαίσιο αυτό, η Παγκόσμια Τράπεζα καλεί τις αναπτυγμένες χώρες να κάνουν ακόμα πιο αυστηρούς τους κανόνες σχετικά με την καταπολέμηση του βρώμικου χρήματος. Καλεί και τις αναπτυσσόμενες να δημιουργήσουν αποτελεσματικότερους μηχανισμούς ελέγχου. Ταυτόχρονα, ζητεί τη συνεργασία μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα σε όλες τις χώρες, ώστε να περιοριστεί το φαινόμενο αυτό. Συνοπτικά, τα μέτρα που προτείνει συνίστανται στα εξής:

– Θεσμική θωράκιση στις αναπτυσσόμενες χώρες, εναρμόνιση της νομοθεσίας με βάση τα πρότυπα των Ηνωμένων Εθνών, εκσυγχρονισμό της τεχνολογίας και των διαδικασιών προληπτικής και κατασταλτικής αντιμετώπισης του φαινομένου.

– Επαγρύπνηση στις χρηματοοικονομικές αγορές. Τα χρηματοοικονομικά κέντρα πρέπει να ελέγχονται και να συνεργάζονται στενότερα με τις αρχές για το ξέπλυμα χρήματος. Ενίσχυση των αρχών καταπολέμησης ξεπλύματος χρήματος σε όλο τον κόσμο

– Στήριξη των αναπτυσσόμενων χωρών με παροχή συμβουλών, τεχνογνωσίας και δάνεια για την ανάκτηση του «χαμένου» πλούτου των αναπτυσσόμενων χωρών. Παρακολούθηση της διαδικασίας ανάκτησης του «χαμένου» πλούτου από τις αναπτυσσόμενες χώρες.

Download: Η Εκθεση στο www.kathimerini.gr/Links