ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Περιορισμένη είναι η εκτός συνόρων παρουσία της Εμπορικής, καθώς αποστολή της διοίκησης Προβόπουλου ήταν η γρήγορη εξυγίανση και εν συνεχεία η αποκρατικοποίηση της τράπεζας, εγχείρημα που ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

Αν και η Εμπορική ήταν από τις πρώτες που κινήθηκαν στο εξωτερικό, στη συνέχεια αδράνησε και δεδομένης της κρατικής ακαμψίας παρέμεινε στο περιθώριο. Μικρής κλίμακας προσπάθειες σε μακρινές περιοχές όπως την Αρμενία ή τη Γεωργία ρευστοποιήθηκαν στο πλαίσιο εξυγίανσης της τράπεζας. Η νέα διοίκηση, του γαλλικού ομίλου Credit Agrigole, έχει υπογραμμίσει ότι στόχος είναι η ανάπτυξη της Εμπορικής και η αξιοποίησή της ως κέντρου για την επέκταση του γαλλικού ομίλου στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης.

Ωστόσο, την περίοδο αυτή έμφαση δίνεται μέσω του 5ετούς επιχειρηματικού σχεδίου στον μετασχηματισμό της Εμπορικής σε ένα σύγχρονο τραπεζικό οργανισμό και την ανάκτηση του «φυσικού» μεριδίου αγοράς (10,5%-11% κατά μέσον όρο). Το σχέδιο μετασχηματισμού αποτελείται από 4 ξεχωριστά προγράμματα, τα οποία επικεντρώνονται σε διαφορετικούς τομείς ως εξής:

Εμπορικός μετασχηματισμός: Αναφέρεται κυρίως στο δίκτυο λιανικής, όπου επανεξετάζονται η οργάνωση, οι διαδικασίες και τα εργαλεία δουλειάς, στοχεύοντας στη βελτίωση της σχέσης με τους πελάτες και της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών.

Λειτουργικός μετασχηματισμός: Επικεντρώνεται στην αναδιανομή των λειτουργιών υποστήριξης (back office), στοχεύοντας αφενός να απαλλαγεί το δίκτυο από αυτές, επιτρέποντας αφετέρου την πλήρη επικέντρωσή του στην εξυπηρέτηση των πελατών.

Οργανωτικός μετασχηματισμός: Περιλαμβάνει τη δημιουργία και εφαρμογή σύγχρονων συστημάτων εκπαίδευσης, ανάπτυξης και διοίκησης των ανθρωπίνων πόρων.

Επαναπροσδιορισμός της μάρκας (brand) και του λογότυπου της τράπεζας με τρόπο που θα αντανακλά τη νέα εικόνα και ταυτότητα της τράπεζας.Αυτά αποτελούν και τα δύο βασικά ζητούμενα της νέας διοίκησης του ομίλου στην παρούσα φάση.