ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα ταμεία πρόσφεραν ρευστότητα στις τράπεζες!

Τα ασφαλιστικά ταμεία στην Ευρώπη συνέβαλαν στην εξομάλυνση των αγορών χρήματος και κεφαλαίου από την πιστωτική κρίση στις ΗΠΑ, προσφέροντας ρευστότητα στις τράπεζες. Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Wall Street Journal», τα ασφαλιστικά ταμεία προσέφεραν υπηρεσίες «αντιστάθμισης κινδύνου» στις τράπεζες. Προσέφεραν ρευστότητα, η οποία έπαιζε τον ρόλο του ενεχύρου για έναν αριθμό δανείων της τράπεζας. Η κάλυψη κινδύνου που προσέφερε το ενέχυρο αυτό επέτρεπε στην τράπεζα να διαμορφώσει μικρότερες προβλέψεις για τα δάνεια που είχε χορηγήσει. Ετσι, οι μειωμένες προβλέψεις άφηναν μεγαλύτερη διαθέσιμη ρευστότητα στα χέρια των τραπεζών. Με τον τρόπο αυτό τα ταμεία εξασφάλιζαν αποδόσεις (με όποιο κίνδυνο) και οι τράπεζες ρευστότητα.

Η βοήθεια

Οπως αναφέρει η Wall Street Journal, οι τράπεζες καθώς πιέζονται από έλλειψη ρευστότητας τις ημέρες της κρίσης πλησίαζαν τα ασφαλιστικά ταμεία, που διαθέτουν τεράστια κεφάλαια. Σύμφωνα με στοιχεία του συμβούλου επενδύσεων Watson Wyatt, τα 350 μεγαλύτερα ασφαλιστικά ταμεία στην Ευρώπη διαχειρίζονται ενεργητικό που ξεπερνά τα 10 τρισ. δολάρια. Το ποσό αυτό ξεπερνά τα διαθέσιμα των τραπεζών. Ετσι, το δεύτερο ασφαλιστικό ταμείο της Ολλανδίας ανακοίνωσε ότι συμφώνησε με τη Citigroup για την παροχή αντιστάθμισης κινδύνου για 800 επιχειρηματικά δάνεια σε αναδυόμενες αγορές αξίας 2,5 δισ. δολαρίων. Στην πράξη η ρευστότητα του ταμείου έπαιζε τον ρόλο του ενέχυρου, με αποτέλεσμα η τράπεζα να μη χρειάζεται να κάνει αυξημένες προβλέψεις. Αποτέλεσμα αυτού ήταν η τράπεζα να έχει περισσότερα διαθέσιμα κεφάλαια. Κάτι αντίστοιχο έκανε και το ΑΒΡ, το δεύτερο μεγαλύτερο ασφαλιστικό ταμείο στην Ευρώπη. Επίσης, το ΑΤΡ, το μεγαλύτερο ασφαλιστικό ταμείο στη Δανία, προσέφερε ρευστότητα τον Ιανουάριο ύψους 2 δισ. δολαρίων στη δανική τράπεζα FIH Εrhvervsbank.

Στην Ελλάδα

Σχολιάζοντας στελέχη ελληνικών ασφαλιστικών ταμείων την εξέλιξη αυτή, ανέφεραν στην «Κ» ότι τα Ταμεία στην Ευρώπη είναι επενδεδυμένα κατά 60% σε ομόλογα και προϊόντα χρηματαγοράς, κατά μέσον όρο. Η πρόσφατη σημαντική μείωση των ελλειμμάτων τους, δηλαδή του ενεργητικού προς τις μελλοντικές ταμειακές ανάγκες, έδωσε τη δυνατότητα να τοποθετηθούν και σε πιο «επικίνδυνες» αγορές. Αυτό είναι κάτι που συνηθίζεται από τα ασφαλιστικά ταμεία της Ευρώπης καθώς ενδιαφέρονται για μακροπρόθεσμες αποδόσεις και δεν επηρεάζονται από τις βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις που μπορεί να πραγματοποιούνται για οποιονδήποτε λόγο. Εννοείται ότι αυτό γίνεται για ένα μικρό μέρος των επενδύσεών τους. Αλλά και σε δημοσίευμα του Economist αναφέρεται ότι, ως μακροπρόθεσμοι επενδυτές, τα ασφαλιστικά ταμεία μπήκαν στην αγορά των τιτλοποιήσεων.

Δεν πήραν μέρος

Σε ό,τι αφορά τα ελληνικά ασφαλιστικά ταμεία, αυτά δεν πήραν μέρος σε καμία αγορά τίτλων μειωμένης εξασφάλισης μετά το θέμα που δημιουργήθηκε με τα δομημένα ομόλογα. Πάντως, σύμφωνα με στοιχεία του συμβούλου επενδύσεων Watson Wyatt, τα ασφαλιστικά ταμεία της Βρετανίας μείωσαν τα ελλείμματά τους σε 2 δισ. στερλίνες τον Ιούνιο, έναντι 60 δισ. λιρών στις αρχές του έτους. Οπως αναφέρει ο αναλυτής της Morgan Stanley, Ντέιβιντ Μάιλς, στη μείωση των ελλειμμάτων συνέβαλαν αποδόσεις που προέκυψαν από επενδύσεις στην αγορά σταθερού εισοδήματος και από μετοχές.