ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βουτιά 60% στο έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών

Δραστική μείωση, σχεδόν κατά 60%, εν συγκρίσει με το 2008, εμφάνισε το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της Ισπανίας τον Ιούνιο. Η πτώση του ελλείμματος τρεχουσών συναλλαγών οφείλεται, σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα της χώρας, στη μείωση των εισαγωγών που προκάλεσε η σοβαρή οικονομική ύφεση. Τον Ιούνιο, το έλλειμμα διαμορφώθηκε στα 3,3 δισ. ευρώ, απέχοντας πολύ από τα 7,9 δισ. ευρώ τον Ιούνιο του 2008. Κατά το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών εμφάνισε συγκεντρωτικό έλλειμμα της τάξεως των 34,1 δισ. ευρώ εν συγκρίσει με τα 58,6 δισ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2008. Τα τελευταία χρόνια, το έλλειμμα του ισοζυγίου της Ισπανίας είχε διογκωθεί, φθάνοντας στα επίπεδα του δεύτερου υψηλότερου του κόσμου σε απόλυτους αριθμούς. Πρώτο τη τάξει παραμένει εκείνο των ΗΠΑ. Εντούτοις, σταδιακά άρχισε να συρρικνώνεται από τότε που η ισπανική οικονομία, η πέμπτη μεγαλύτερη στην Ευρώπη, εισήλθε σε ύφεση το δεύτερο εξάμηνο του 2008 – η κρίση συνέτεινε στο να επιδεινωθούν οι διορθωτικές κινήσεις στον κλάδο ακινήτων, οι οποίες ήδη συντελούνταν στην Ισπανία.