ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Περισσότερα χρήματα στις μικρότερες ηλικίες προτείνει ο ΟΟΣΑ

Περισσότερα χρήματα θα πρέπει να δαπανούν οι κυβερνήσεις για τα παιδιά που διανύουν την πρώτη εξαετία της ζωής τους, αν ο στόχος τους είναι η μείωση της κοινωνικής ανισότητας. Αυτό επισημαίνει ο ΟΟΣΑ σε έκθεση που έδωσε χθες στη δημοσιότητα για την ευημερία των παιδιών, την πρώτη που καταρτίζει ποτέ για το θέμα αυτό. Σύμφωνα με την έκθεση «Doing Better for Children», η μέση δημόσια δαπάνη στους κόλπους του ΟΟΣΑ για παιδιά ηλικίας ώς και έξι ετών ανέρχεται μόλις στο 25% των συνολικών δαπανών για τα παιδιά. Ωστόσο, όπως τονίζεται, μία καλύτερη κατανομή των δαπανών ανά ηλικία θα συνέβαλε στη βελτίωση της υγείας, της παιδείας και της ευημερίας όλων των παιδιών. Ο γενικός γραμματέας του ΟΟΣΑ, Ανχελ Γκουρία, υποστηρίζει ότι οι κυβερνήσεις «πρέπει να αδράξουν την ευκαιρία» και «να δαπανήσουν περισσότερα στα πρώτα χρόνια, τότε που τίθενται τα θεμέλια για το μέλλον». Αυτό, επιμένει, «είναι σημαντικό ιδίως για τα παιδιά που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση», καθώς «θα τα βοηθήσει να βγουν από έναν οικογενειακό κύκλο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού».

Η έκθεση αναφέρει τη Φινλανδία, τη Γαλλία, την Ουγγαρία, την Ισλανδία και τη Νορβηγία ως χώρες που δαπανούν σχετικά περισσότερα για τα μικρής ηλικίας παιδιά. Στον αντίποδα βρίσκονται η Ιρλανδία, η Ιαπωνία, η Ολλανδία, η Νέα Ζηλανδία και οι ΗΠΑ. Η τελευταία δαπανά μόλις 20.000 δολ. για παιδιά ηλικίας ώς έξι ετών, όταν ο μέσος όρος του ΟΟΣΑ ανέρχεται στις 30.000. Ωστόσο, οι συνολικές δημόσιες δαπάνες για παιδιά στις ΗΠΑ ανέρχονται στα 140.000 δολ., έναντι 125.000 που είναι ο μέσος όρος στον ΟΟΣΑ. Ο οργανισμός καλεί τους χαράσσοντες την πολιτική να εξετάσουν, μεταξύ άλλων, την προσφορά οικονομικών κινήτρων, όπως η προσφορά μετρητών ή κουπονιών φαγητού σε εγκύους υψηλού κινδύνου, ώστε να δεχθούν να λάβουν προγεννητική φροντίδα.