ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Την εξαγορά της Sun Microsystems εξετάζει η Ε.Ε.

Οι ευρωπαϊκές αρχές ανταγωνισμού αποφάσισαν να διερευνήσουν την περίπτωση της Οracle, της αμερικανικής εταιρείας λογισμικού, η οποία εξαγόρασε τη Sun Microsystems. Στόχος της έρευνας είναι να διασφαλίσει ότι η Oracle θα δεσμευθεί να αναπτύξει το ανταγωνιστικό, ανοικτό λογισμικό βάσης δεδομένων της Sun με την επωνυμία MySQL. Η τελική έγκριση από τις Βρυξέλλες αποτελεί και το τελευταίο εμπόδιο για την εξαγορά ύψους 7,4 δισ. δολαρίων, η οποία έχει ήδη εγκριθεί από το αρμόδιο υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει στη διάθεσή της 90 ημέρες μέχρι να λάβει τελική απόφαση επί της συμφωνίας. Συνήθως ασκεί πιέσεις στις εταιρείες, των οποίων τις συνεργασίες εξετάζει, ώστε να κάνουν αλλαγές και να περιορίσουν τα προβλήματα για τον ανταγωνισμό, που προκαλούν οι κινήσεις τους. Οι αξιωματούχοι της Επιτροπής δηλώνουν έτοιμοι να εξετάσουν στενά τη βάση δεδομένων της MySQL της Sun. Ισχυρίζονται ότι το MySQL συνιστά απειλή στο λογισμικό βάσης της Oracle, το οποίο σήμερα κυριαρχεί στην αγορά.