ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σειρά μέτρων για πιο ασφαλείς τράπεζες

Η συναίνεση των υπουργών Οικονομικών του G20 αλλά και των ρυθμιστικών αρχών για την υιοθέτηση αυστηρού πλαισίου στον τραπεζικό κλάδο, ενδεχομένως να αναγκάσει αρκετούς τραπεζικούς ομίλους να προχωρήσουν σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου δεκάδων δισεκατομμυρίων, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times. Μέχρι τα τέλη του έτους, η Επιτροπή Τραπεζικής Εποπτείας της Βασιλείας θα παρουσιάσει σχέδιο με βάση το οποίο οι τράπεζες απαιτείται να ενισχύσουν την κεφαλαιακή βάση τους, διατηρώντας περισσότερα κεφάλαια ακόμη και κατά τη διάρκεια ομαλών περιόδων στην οικονομία. Μεταξύ των μέτρων που εξετάζονται είναι η επιβολή ανώτατου ορίου στο δανεισμό των τραπεζών, όχι μεγαλύτερου από 25 φορές τα στοιχεία του ενεργητικού.

Παράλληλα, συντελούνται κινήσεις για τη συγκράτηση των παικτών του χρηματοοικονομικού κλάδου από την έκθεσή τους σε υψηλό επενδυτικό κίνδυνο που μπορεί να οδηγήσει στην αποσταθεροποίηση του ευρύτερου τραπεζικού συστήματος. Ο λόρδος Μάιερς, υφυπουργός χρηματοοικονομικών υποθέσεων της Βρετανίας, τόνισε ότι οι νόμοι που εξετάζονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη ρύθμιση των κεφαλαίων αντιστάθμισης κινδύνου (hedge funds) και των ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων (private equity funds) θα πρέπει να αξιολογηθούν με προσοχή και στο «πλήρες εύρος» των αγορών. Εν τω μεταξύ, στις ΗΠΑ, 15 τράπεζες με μεγάλη παρουσία στη διεθνή αγορά παραγώγων δεσμεύτηκαν οικειοθελώς για την ενσωμάτωση των εξωχρηματιστηριακών παραγώγων σε συστήματα εκκαθάρισης συναλλαγών.