ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι μεγάλες τράπεζες των ΗΠΑ έγιναν ακόμη μεγαλύτερες

Η χρεοκοπία της Lehman Brothers πριν από ένα έτος πυροδότησε μια τόσο έντονη πιστωτική κρίση, που θεωρήθηκε ότι η επενδυτική τράπεζα δεν έπρεπε να αφεθεί να καταρρεύσει, διότι το μέγεθός της ήταν τόσο μεγάλο που επηρέαζε ολόκληρο το χρηματοοικονομικό σύστημα. Με αυτό το επιχείρημα, οι πολιτικοί σε πολλές χώρες έσπευσαν στη συνέχεια να στηρίξουν τις μεγάλες τράπεζες με δημόσια κεφάλαια, ενώ σε δεύτερο χρόνο εξετάζουν τη μελλοντική προστασία των οικονομιών τους από τις τράπεζες που είναι πολύ μεγάλες για να καταρρεύσουν. Οπως ωστόσο επισημαίνει δημοσίευμα της Washington Post, ως αποτέλεσμα της κρίσης, οι μεγάλες τράπεζες των ΗΠΑ έχουν γίνει ακόμη μεγαλύτερες όσον αφορά το μερίδιο αγοράς, γεγονός που αυξάνει τις προοπτικές της κερδοφορίας τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι JP Morgan και Bank of America, καθώς εκάστη κατέχει το ένα δέκατο των καταθέσεων στις ΗΠΑ, ενώ μαζί με τη Citigroup, οι τρεις τράπεζες εκδίδουν ένα στα δύο στεγαστικά δάνεια και δύο στις τρεις πιστωτικές κάρτες της χώρας.