ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ISDA: Πιστωτικό γεγονός η αναδιάρθρωση χρέους

Αποζημιώσεις θα πρέπει να καταβάλουν οι πωλητές συμβολαίων ασφάλισης έναντι του κινδύνου χρεοκοπίας της Bank of Ireland σε επενδυτές, καθώς η Διεθνής Ενωση Swaps και Παραγώγων (ISDA) αποφάσισε ότι η αναδιάρθρωση χρέους της ιρλανδικής τράπεζας αποτελεί «πιστωτικό γεγονός».

Στους όρους των συμβολαίων, ευρέως γνωστών ως credit default swaps ή CDS, φαίνεται πως προβλέπεται και το πρόσφατο κούρεμα ομολόγων μειωμένης εξασφάλισης ή junior debt, μια κίνηση που έδωσε στην Bank of Ireland τη δυνατότητα να εξοικονομήσει 1,96 δισ. ευρώ.

Το κούρεμα αυτό σε τραπεζικά ομόλογα είναι ένα σημαντικό γεγονός για τις αγορές, δεδομένης της υφιστάμενης κρίσης χρέους στα κράτη-μέλη της περιφέρειας στην Ευρωζώνη. Ηδη συζητείται έντονα πλέον η αναδιάρθρωση και του χρέους κρατών, όπως και οι τρόποι ελάφρυνσης των τραπεζικών ισολογισμών είτε από το κούρεμα ομολόγων είτε από ζημίες στα CDS. H Βank of Ireland διανύει μια ιδιαίτερα κρίσιμη φάση. Προκειμένου να αποφύγει την απόκτηση πλειοψηφικού μεριδίου από το κράτος, η διοίκησή της πρέπει να πείσει τους μικρομετόχους να αποδεχτούν ανταλλαγή παλαιών με νέες μετοχές στο πλαίσιο μιας ακόμη αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με αβέβαιο αποτέλεσμα. Την ίδια ώρα, η Bank of Ireland χρειάζεται πρόσθετα κεφάλαια.

Εν τω συνόλω, η Bank of Ireland πρέπει να αντλήσει 4,2 δισ. ευρώ για την ενίσχυση της αποδυναμωμένης κεφαλαιακής της βάσης. Εκτός των 1,96 δισ. ευρώ που εξοικονόμησε από το κούρεμα των junior ομολόγων, σχεδιάζει να αντλήσει ακόμη 1,91 δισ. ευρώ από την ανταλλαγή 18 νέων μετοχών έναντι πέντε στην τιμή των 10 σεντ, εκάστη. Το ιρλανδικό κράτος είναι ανάδοχος της αύξησης μετοχικού. Ως εκ τούτου, εάν οι μέτοχοι δεν συμφωνήσουν με τους όρους ανταλλαγής, τότε το κράτος θα διπλασιάσει το μερίδιό του από το τρέχον 29% και θα κατέχει πλέον πλειοψηφικό μερίδιο στην τράπεζα. Οι κάτοχοι junior ομολόγων ελέγχουν το υπόλοιπο 19% της τράπεζας.

Τα υπόλοιπα 510 εκατ. ευρώ από τα 4,2 δισ. εκτιμάται ότι θα εξασφαλιστούν από νέο κούρεμα σε ομόλογα της τράπεζας.