ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εργαζόμενους από τη Νότια Ευρώπη αναζητεί η Γερμανία

Η γερμανική οικονομία ανθεί, ταυτόχρονα όμως εμφανίζει -λόγω της γήρανσης του πληθυσμού- αισθητές ελλείψεις σε εξειδικευμένο εργατικό και επιστημονικό προσωπικό. Λείπουν προπάντων μηχανολόγοι, ηλεκτρολόγοι και πολιτικοί μηχανικοί. Αυτή τη στιγμή η ζήτηση στους μηχανικούς υπολείπεται της προσφοράς κατά 62.000 και η τάση είναι αυξητική. Υπό αυτές τις συνθήκες, γίνεται εντατική προσπάθεια για την προσέλκυση εξειδικευμένου προσωπικού από την Ισπανία, την Πορτογαλία και την Ελλάδα, χώρες όπου σημειώνεται υψηλή ανεργία επιστημόνων.