ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σε πόλο έλξης για επενδύσεις στην αγορά ακινήτων εξελίσσεται η Πολωνία

Μία από τις αγορές ακινήτων που έχουν κατορθώσει, σε μεγάλο βαθμό, να αποφύγουν τις συνέπειες της κρίσης κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών είναι αυτή της Πολωνίας, με αποτέλεσμα σήμερα που οι διεθνείς συνθήκες είναι σαφώς βελτιωμένες, να βρίσκεται στο επίκεντρο της επενδυτικής δραστηριότητας. Είναι χαρακτηριστικό ότι, με βάση εκτιμήσεις της Savills, κατά το τρέχον έτος, αναμένεται να επενδυθούν περισσότερα από 2 δισ. ευρώ για την απόκτηση ακινήτων στην Πολωνία. Ηδη, κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου, έχει εισρεύσει πάνω από 1 δισ. ευρώ στη χώρα για την απόκτηση ακινήτων, ποσό που ήδη αντιπροσωπεύει το 60% του συνολικού επενδυθέντος ποσού κατά το σύνολο του 2010 (1,73 δισ. ευρώ). Εφ’ όσον μάλιστα επιβεβαιωθούν οι φετινές εκτιμήσεις της Savills, η πολωνική αγορά θα επιστρέψει στα επίπεδα που βρισκόταν το 2007, δηλαδή πριν από την έλευση της διεθνούς ύφεσης, που έπληξε κατακόρυφα τις επενδύσεις σε ακίνητα παγκοσμίως. Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας, κατά τη διάρκεια του δευτέρου τριμήνου, η πλέον δημοφιλής κατηγορία ακινήτων ήταν τα εμπορικά καταστήματα, ενώ ακολούθησαν τα γραφεία και οι αποθηκευτικές εγκαταστάσεις. Μεταξύ των μεγαλύτερων συμφωνιών ήταν η εξαγορά του εμπορικού κέντρου Promenada από τον όμιλο Atrium αντί τιμήματος που ξεπέρασε τα 170 εκατ. ευρώ. Μάλιστα, ο κλάδος του λιανεμπορίου αναμένεται να συνεχίσει να κερδίζει μερίδιο αγοράς και κατά το δεύτερο εξάμηνο, μια και ήδη ένας σημαντικός αριθμός συμφωνιών βρίσκεται στο στάδιο της ολοκλήρωσης. Ωστόσο, οι αναλυτές θεωρούν ότι τα σύγχρονα κτίρια γραφείων στη Βαρσοβία θα εξακολουθήσουν να αποτελούν τον πιο ελκυστικό στόχο για τους επενδυτές, παρά τη μειούμενη προσφορά τέτοιων ακινήτων.