ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ελκυστικές αποτιμήσεις παρά τη μείωση της κερδοφορίας

Οι προσδοκίες για την κερδοφορία των επιχειρήσεων μειώθηκαν κι άλλο. Αν και οι θετικές αναθεωρήσεις των αναλυτών είναι περισσότερες από τις αρνητικές σε παγκόσμια βάση, ο συνολικός αριθμός μειώθηκε και μόνο έξι αγορές εμφάνισαν θετική κεκτημένη ταχύτητα της κερδοφορίας, ενώ τέσσερις από αυτές συγκαταλέγονται στις μεγαλύτερες αγορές του κόσμου (ΗΠΑ, Καναδάς, Γερμανία, Βρετανία). Από τις 24 αγορές που παρακολουθούμε, μόνο οκτώ εμφάνισαν βελτίωση της κεκτημένης ταχύτητας κατά το τελευταίο τρίμηνο και μόνο μία από αυτές κατά το τελευταίο εξάμηνο. Από μιαν άλλη άποψη, ωστόσο, η έκταση της μείωσης της κεκτημένης ταχύτητας της κερδοφορίας είναι ενθαρρυντική, καθώς μπορεί να σηματοδοτεί ότι βρισκόμαστε κοντά στο τέλος της περιόδου υποτονικής δραστηριότητας, δεδομένου ότι η κεκτημένη ταχύτητα τείνει να ακολουθεί τους προδρόμους δείκτες της οικονομίας.

Οι αποτιμήσεις των μετοχών είναι ελκυστικές μετά την πρόσφατη πτώση που κατέγραψαν τον Ιούνιο. Δεδομένων των εκτιμήσεων για τα κέρδη σήμερα, στις μεγαλύτερες αγορές (ΗΠΑ, Ευρώπη, Ιαπωνία) ο λόγος τιμής προς τα μελλοντικά κέρδη διαμορφώνεται σε επίπεδα κατά 10% έως 24% κάτω από τον μέσο όρο πενταετίας. Ακόμη κι αν υπάρξει μια μείωση της τάξης του 10% στα μελλοντικά κέρδη 12μήνου, οι συντελεστές Ρ/Ε παραμένουν στα ίδια ή σε χαμηλότερα επίπεδα από τους μεσοπρόθεσμους μέσους όρους.

Οι μετοχές εξακολουθούν να φαίνονται ελκυστικές σε επίπεδο αποτιμήσεων έναντι των ομολόγων, αλλά και των πιστωτικών τίτλων υψηλής πιστοληπτικής ικανότητας. Βάσει της διαδικασίας που χρησιμοποιούμε, ο S&P 500 προσέφερε αναμενόμενη αυξημένη απόδοση (λόγω κινδύνου) 5,83% έναντι των κρατικών ομολόγων ΗΠΑ στα τέλη Ιουνίου, υπερβαίνοντας κατά περισσότερο από 1,5 τυπική απόκλιση τον μακροπρόθεσμο μέσο όρο.

Εξάλλου, οι πραγματικές αποδόσεις των κρατικών ομολόγων (λαμβάνοντας υπόψη τα πρόσφατα στοιχεία τριετίας για τον επίσημο πληθωρισμό) κυμαίνονται από 0,1% στη Βρετανία έως 2,2% στην Αυστραλία και στην Ευρωζώνη. Σε σύγκριση με τις ιστορικές τάσεις της οικονομικής ανάπτυξης, οι πραγματικές αποδόσεις σήμερα εμφανίζονται μη ελκυστικές, αν και εκτιμάμε ότι η μελλοντική τάση ανάπτυξης στην Ευρώπη θα είναι σημαντικά χαμηλότερη.

Εξακολουθούμε να έχουμε αυξημένη στάθμιση στις μετοχές έναντι των ομολόγων στα ισορροπημένα χαρτοφυλάκιά μας, διατηρώντας όμως αυξημένη στάθμιση και στους πιστωτικούς τίτλους. Ωστόσο, όσον αφορά στις προ κρίσεως συνθήκες κινδύνου, συνεχίζουμε να στοχεύουμε σε επίπεδα χαμηλότερα του συνήθους, πιστεύοντας ότι τα επίπεδα μεταβλητότητας παραμένουν πολύ χαμηλά γι’ αυτό το στάδιο του κύκλου.