ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σε φορολογικούς παραδείσους 21 τρισ. δολ.

Τουλάχιστον 21 τρισ. δολ., όσο δηλαδή είναι το άθροισμα του αμερικανικού και του ιαπωνικού ΑΕΠ, έχουν εγκαταλείψει τις χώρες τους και έχουν καταλήξει με πλήρη μυστικότητα σε φορολογικούς παραδείσους. Δημοσίευμα του Guardiaεπικαλείται έρευνα που έγινε για λογαριασμό του Tax Justice Network και στοιχεία πολλών πηγών, όπως η Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών και το ΔΝΤ. Προκύπτει πως σε ό,τι αφορά τις αναπτυσσόμενες χώρες, το άθροισμα των κεφαλαίων που τις έχουν εγκαταλείψει από τη δεκαετία του 1970 θα αρκούσε για να αποπληρώσουν οι χώρες αυτές τα χρέη τους στον υπόλοιπο κόσμο.