ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αποστροφή στο ρίσκο και στην ανατολική Ευρώπη από τους επενδυτές του real estate

Χαρακτηριστική είναι κατά το τρέχον έτος η αποστροφή των επενδυτών ακινήτων από αγορές, που ενδεχομένως να ενέχουν ρίσκο, ή να είναι ευάλωτες σε μια περαιτέρω κλιμάκωση της κρίσης χρέους στην Ευρωζώνη. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι κατά το πρώτο εξάμηνο του 2012, η επενδυτική δραστηριότητα στις αγορές ακινήτων της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης καταγράφει πτώση της τάξεως του 60%, συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Μάλιστα, το 83% των συναλλαγών φέτος αφορά μόνο δύο αγορές, τη ρωσική και την πολωνική, καθώς οι επενδυτές απέχουν από τις υπόλοιπες αγορές. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η αγορά της Ρουμανίας, όπου κατά το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους επενδύθηκαν μόλις 50 εκατ. ευρώ για απόκτηση ακινήτων, έναντι 250 εκατ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Ανάλογη πτώση καταγράφηκε και στην αγορά της Τσεχίας, όπου επιπλέον λόγος για την τάση αυτή ήταν και η έλλειψη κατάλληλων προς επένδυση ακινήτων.

Αυτός είναι και ο κυρίαρχος λόγος που τους τελευταίους μήνες έχει υποχωρήσει αισθητά η επενδυτική δραστηριότητα, καθώς πλέον δεν υπάρχουν τα κατάλληλα ακίνητα. Στο παρελθόν, επενδυτές ήταν πρόθυμοι να τοποθετηθούν ακόμα και σε μικρότερες πόλεις και μικρότερου μεγέθους ακίνητα. Σήμερα όμως, με το ρίσκο να είναι ιδιαίτερο υψηλό, εστιάζουν μόνο σε μεγάλης επιφάνειας και σύγχρονων προδιαγραφών στο κέντρο των μεγάλων πόλεων.