ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι κινητήριες δυνάμεις της αγοράς το 2014

Με αιχμή του δόρατος τον δημογραφικό παράγοντα, όπως επίσης και τις εξελίξεις αναφορικά με την τεχνολογία και την αστικοποίηση, αναμένεται να αναπτυχθούν περαιτέρω οι αγορές ακινήτων το 2014. Σχετική έρευνα της Jones Lang LaSalle επισημαίνει τους παραπάνω παράγοντες ως τους κινητήριους μοχλούς της παγκόσμιας αγοράς ακινήτων κατά το τρέχον έτος.

Σε πολλές αγορές αυξάνεται η ηλικία του πληθυσμού, ενώ οι νεότεροι προσελκύονται όλο και περισσότερο προς τα αστικά κέντρα. Ταυτόχρονα, οι επιχειρήσεις προσαρμόζονται προκειμένου να προσφέρουν μεγαλύτερες δυνατότητες διασύνδεσης στον εργασιακό χώρο. Οι εξελίξεις αυτές προσφέρουν την ευκαιρία στους επενδυτές να εξετάσουν σχετικές επιλογές αγοράς ακινήτων σε κατηγορίες όπως οικιστικά συγκροτήματα που προσφέρουν καλές προσβάσεις προς τον χώρο εργασίας και τα καταστήματα. Επίσης, πιθανό στόχο μπορούν να αποτελέσουν ακίνητα του κλάδου της περίθαλψης, αλλά και κτίρια γραφείων με υψηλές προδιαγραφές συνδεσιμότητας (π.χ. δίκτυα κ.ο.κ.) ή αποθηκευτικές εγκαταστάσεις με έμφαση στην εξυπηρέτηση εταιρειών ηλεκτρονικού εμπορίου.

Αλλη μία τάση που αναμένεται να κυριαρχήσει κατά το 2014 είναι η στροφή των επενδυτών σε μια περισσότερο διεθνή προσέγγιση, αναφορικά με τα ακίνητα που επιλέγουν να αποκτήσουν. Ολο και περισσότερο, οι επενδυτές θα απομακρύνονται από τις χώρες καταγωγής τους, αποκτώντας ακίνητα σε άλλες αγορές και άλλα είδη ακινήτων, που να προσφέρουν υψηλότερες αποδόσεις. Τέτοιες κατηγορίες ακινήτων είναι οι αποθηκευτικές εγκαταστάσεις (logistics), τα ακίνητα που σχετίζονται με υπηρεσίες περίθαλψης και υγείας και οι φοιτητικές εστίες, που θεωρούνται ορθότερες επενδυτικές επιλογές.