ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μειώθηκε το δημόσιο χρέος στην Ευρωζώνη το τρίτο τρίμηνο του 2013

Μείωση εμφάνισε για πρώτη φορά μετά το τέταρτο τρίμηνο του 2007 το δημόσιο χρέος της Ευρωζώνης το τρίτο τρίμηνο του 2013 σε απόλυτους όρους συνολικά, εκτός από την Ελλάδα και την Ισπανία, όπου παρουσίασε αύξηση. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ενωσης (Eurostat), διαμορφώνεται στα 8,842 τρισ. ευρώ και φθάνει ποσοστιαία το 92,7% του ΑΕΠ. Το δεύτερο τρίμηνο του 2013 το δημόσιο χρέος της Ευρωζώνης είχε ανέλθει στο 93,4% του ΑΕΠ. Αντιθέτως, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ενωσης των 28 χωρών-μελών το δημόσιο χρέος αυξήθηκε κατά τι το τρίτο τρίμηνο στο 86,8% από το 86,7% το δεύτερο τρίμηνο. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται κυρίως στις επιπτώσεις από τις κινήσεις στην ισοτιμία του ευρώ.

Σύμφωνα με τη Eurostat, εάν το δημόσιο χρέος του τρίτου τριμήνου του 2013 συγκριθεί με το αντίστοιχο του τρίτου τριμήνου του 2012, τότε και σε επίπεδο Ευρωζώνης και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ενωσης παρουσίασε αύξηση. Στη μεν Ευρωζώνη αυξήθηκε από 90% στο 92,7% του ΑΕΠ, ενώ στην Ε.Ε. των 28 κρατών-μελών από 84,9% σε 86,8% του ΑΕΠ.

Στη λήξη του διαστήματος Ιουλίου-Σεπτεμβρίου του 2013 επί του συνολικού δημοσίου χρέους το 79,3% απαρτίζεται από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα, το 17,9% από κρατικό δανεισμό και το 2,7% από καταθέσεις σε συνάλλαγμα και διακρατικό δανεισμό.

Στην Ευρωπαϊκή Ενωση το δημόσιο χρέος αντιστοιχεί κατά 80,9% σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια, κατά 15,5% σε κρατικό δανεισμό και το 3,6% σε καταθέσεις σε συνάλλαγμα και διακρατικό δανεισμό. Εξειδικεύοντας στις επιμέρους χώρες της Ευρωζώνης, αξίζει να αναφέρουμε ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, το υψηλότερο δημόσιο χρέος καταγράφηκε για το τρίτο τρίμηνο του 2013 στην Ελλάδα με το ποσοστό στο 171,8% του ΑΕΠ. Ακολουθούν η Ιταλία με το χρέος της στο 132,9% του ΑΕΠ, η Πορτογαλία με 128,7% και η Ιρλανδία με 124,8% του ΑΕΠ.

Στα χαμηλότερα επίπεδα του δημοσίου χρέους εμφανίζονται η Εσθονία και η Βουλγαρία στο πλαίσιο της Ε.Ε. με ποσοστά 10% και 17,3% αντίστοιχα, ενώ στην Ευρωζώνη το μικρότερο δημόσιο χρέος το εμφανίζει το Λουξεμβούργο. Συγκεκριμένα, ανέρχεται το τρίτο τρίμηνο του 2013 στο 27,7%, το οποίο πόρρω απέχει από το ανώτατο όριο της Ε.Ε. στο 60% του ΑΕΠ.

Εν συγκρίσει, τώρα, με το δεύτερο τρίμηνο του 2013, δέκα χώρες-μέλη της Ε.Ε. παρουσίασαν αύξηση στο δημόσιο χρέος τους ως αναλογία επί του ΑΕΠ κατά το τρίτο τρίμηνο, δεκαεπτά είχαν μείωση ενώ σε μία χώρα, τη Σλοβενία, δεν παρουσιάστηκε καμία μεταβολή. Οι υψηλότερες μεταβολές στο ποσοστό καταγράφηκαν στην Κύπρο με άνοδο του ποσοστού κατά 11 ποσοστιαίες μονάδες, στο Λουξεμβούργο με +4,6% μονάδες και στην Ελλάδα με +3 ποσοστιαίες μονάδες. Οι δε μεγαλύτερες μειώσεις στην αναλογία χρέους προς ΑΕΠ παρατηρήθηκαν στην Πορτογαλία με -2,6 ποσοστιαίες μονάδες, στη Φινλανδία με -2,5 μονάδες, στο Βέλγιο με -1,5 ποσοστιαία μονάδα, στη Γερμανία με -1,4 ποσοστιαία μονάδα και, τέλος, στην Ουγγαρία με -1,3 ποσοστιαία μονάδα.