ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Ιταλία ξεκινά έρευνα για τις Apple, Dropbox και Google

Η Ιταλία ξεκινά έρευνα για τις Apple, Dropbox και Google

Έρευνα εις βάρος των Apple, Dropbox και Google ξεκινούν οι αντιμονοπωλιακές αρχές της Ιταλίας, κατόπιν καταγγελιών περί αθέμιτων πρακτικών στην αγορά του «cloud».

Ο φάκελος της υπόθεσης αφορά το κατά πόσο οι τρεις πολυεθνικές συγκέντρωσαν και χρησιμοποίησαν τα δεδομένα των πελατών τους για εμπορικούς σκοπούς.

Όσον αφορά την Dropbox, επιπλέον, οι ιταλικές αρχές θα ερευνήσουν κατά πόσο παρέχει ξεκάθαρες οδηγίες απεγγραφής των καταναλωτών, όπως και τη δυνατότητα εξωδικαστικού συμβιβασμού, σε περίπτωση διαμάχης μεταξύ πελάτη και εταιρείας.

Το προηγούμενο διάστημα, αντίστοιχες έρευνες εναντίον τεχνολογικών εταιρειών είχε ξεκινήσει και η Κομισιόν, έχοντας ως στόχο την αποσαφήνιση του καθεστώτος τήρησης των προσωπικών δεδομένων των πελατών.

Σε ξεχωριστή έρευνα, τον Ιούλιο, οι ιταλικές αρχές πραγματοποίησαν επιτόπιο έλεγχο στα τοπικά γραφεία της Apple και της Amazon, στο πλαίσιο έρευνας για το ενδεχόμενο μονοπωλιακής συνεργασίας.