ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Να πληρώσουν οι πλούσιοι τα χρέη των χωρών τους», προτείνει γερμανικό οικονομικό ίδρυμα

Την συμμετοχή των πλουσίων – μέσω προσωρινών φόρων, φόρων ακίνητης
περιουσίας ή υποχρεωτικού δανείου – στην αναχρηματοδότηση των χωρών
τους προτείνει, σε σχετική μελέτη του, το Ινστιτούτο Οικονομικών
Ερευνών του Βερολίνου (DIW), ως λύση για την οικονομική κρίση.

Σύμφωνα με στοιχεία της μελέτης που δημοσιεύονται σήμερα, οι
εύποροι πολίτες θα μπορούσαν να βοηθήσουν τις υπερχρεωμένες χώρες
τους να απαλλαγούν από σημαντικό τμήμα του δημοσίου χρέους τους. Θα
έπρεπε, γι’ αυτόν τον σκοπό, είτε να τους επιβληθεί ένα εφάπαξ
τέλος ή φορολόγηση των ακινήτων τους είτε να υποχρεωθούν να
δανείσουν την πατρίδα τους, με ποσά τα οποία θα τους επιστραφούν
εντόκως, όταν η δημοσιονομική κατάσταση εξομαλυνθεί.

Το γερμανικό Ινστιτούτο εκτιμά, μάλιστα, ότι ένα τέτοιο σύστημα θα
μπορούσε να εφαρμοστεί ακόμη και στην Γερμανία, όπου ο δείκτης
χρέους βρίσκεται στο 60% του ΑΕΠ.

Σε αυτή την περίπτωση, επισημαίνεται, πλούσιος θα ήταν κάποιος με
εισόδημα άνω των 250.000 ευρώ ετησίως ή ένα ζευγάρι με εισόδημα
500.000 ευρώ. Αυτή η κατηγορία αντιπροσωπεύει το 8% του ενήλικου
πληθυσμού της χώρας και θα μπορούσε, υπολογίζεται, με έναν φόρο
10%, να συνεισφέρει περί τα 230 εκ. ευρώ στα δημόσια ταμεία.

Η μελέτη αναγνωρίζει πάντως και τη δυσκολία του εγχειρήματος στις
χώρες με εκτεταμένη φοροαποφυγή ή φοροδιαφυγή και περιορισμένες
δυνατότητες συλλογής στοιχείων για την πραγματική περιουσιακή
κατάσταση των πολιτών.

Θεωρεί, ωστόσο, ότι τέτοια μέτρα θα μπορούσαν να βοηθήσουν
πραγματικά στην εξυγίανση της οικονομίας, χωρίς να θέτουν σε
κίνδυνο την κοινωνική συνοχή.


www.kathimerini.gr Πηγή: ΑΜΠΕ