ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

LG: Βελτιωμένα οικονομικά αποτελέσματα για δ’ τρίμηνο και για χρήση 2013

lg-veltiomena-oikonomika-apotelesmata-gia-d-trimino-kai-gia-chrisi-2013-2003844

Η LG Electronics Inc. (LG) ανακοίνωσε τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου για το 2013, σύμφωνα με τα οποία ο κύκλος εργασιών για το σύνολο του 2013 ανέρχεται στα 58,14 τρισ. γουόν Ν. Κορέας (53,10 δισ. δολάρια δις) και τα καθαρά κέρδη στα 222,70 δισ. γουόν, καταγράφοντας βελτίωση σε σχέση με τα αντίστοιχα μεγέθη του 2012. Τα λειτουργικά κέρδη εμφανίζονται ελαφρώς ενισχυμένα το 2013, στα 1,28 τρισ. γουόν, από 1,22 τρισ. γουόν το 2012.

Πιο συγκεκριμένα, το τέταρτο τρίμηνο του 2013 ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε στα 14,92 τρισ. γουόν  και τα λειτουργικά κέρδη στα 238,1 δισ. γουόν. Τα μη ελεγμένα οικονομικά αποτελέσματα για το τέταρτο τρίμηνο (έως 31 Δεκεμβρίου 2013) καταγράφουν καθαρές ζημιές 63,5 δισ. γουόν, αντικατοπτρίζοντας υψηλότερες δαπάνες από μη-λειτουργικές δραστηριότητες, ως αποτέλεσμα των διακυμάνσεων στις συναλλαγματικές ισοτιμίες.

Η LG Home Entertainment Company (Οικιακή Ψυχαγωγία) ανακοίνωσε έσοδα αυξημένα κατά 18% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, στα 5,93 τρισ. γουόν, και λειτουργικά κέρδη για το σύνολο της χρήσης στα 404,80 δισ. γουόν. Παρά την αύξηση της ζήτησης LCD TVs στις αγορές της Βορείου Αμερικής, της Ασίας και των χωρών της ΚΑΚ, τα έσοδα για το σύνολο της χρήσης καταγράφουν κάμψη 5 τοις εκατό σε σχέση με την περυσινή χρονιά. Το λειτουργικό περιθώρια κατέγραψε ανοδικές τάσεις και στα τέσσερα τρίμηνα του 2013, κυρίως λόγω καλύτερου προϊοντικού μίγματος με περισσότερα μοντέλα high-end, όπως οι συσκευές OLED TVs και Ultra HDTVs, για τα οποία η ζήτηση αναμένεται να ενισχυθεί καθ’ όλη τη διάρκεια του 2014.

Η LG Mobile Communications Company (Κινητή Τηλεφωνία) ανακοίνωσε ετήσιο κύκλο εργασιών αυξημένο κατά  29%, στα 12,97 τρισ. γουόν, σε ετήσια βάση, και έσοδα περιόδου ενισχυμένα κατά 18 τοις εκατό σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, γεγονός που αντικατοπτρίζει υψηλότερες πωλήσεις στην κατηγορία των LTE smartphones, όπως τα G2 και Nexus 5. Οι πωλήσεις έξυπνων κινητών έφτασαν τα 13,2 εκ. μονάδες, σημειώνοντας αύξηση 54% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Η θετική συνεισφορά του βελτιωμένου προϊοντικού μίγματος αντισταθμίστηκε από τον έντονο ανταγωνισμό σε επίπεδο τιμών λιανικής και τις υψηλότερες δαπάνες μάρκετινγκ, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση του σήματος LG στην παγκόσμια αγορά.

Η LG Home Appliance Company (Οικιακές συσκευές), την τελευταία περίοδο του 2013 κατέγραψε πωλήσεις ύψους  2,84 τρισ. γουόν, σημειώνοντας πτώση 4% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή, όμως στο σύνολο της χρήσης οι πωλήσεις εμφανίζονται αυξημένες κατά 5% από το 2012. Οι υψηλότερες πωλήσεις στις αγορές της Κίνας και των Ηνωμένων Πολιτειών αντισταθμίστηκαν από την επιβράδυνση που καταγράφηκε σε αναπτυσσόμενες αγορές, όπως η Ινδία, η Κεντρική και η Νότια Αμερική. Το τέταρτο τρίμηνο του 2013, η κερδοφορία σημείωσε αύξηση σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, στα 83,40 δισ. γουόν, ως αποτέλεσμα της καλύτερης διάρθρωσης κόστους και των αυξημένων πωλήσεων προϊόντων που εμφανίζουν υψηλό περιθώριο κέρδους. Το 2014, αναμένεται αύξηση της ζήτησης για οικιακές συσκευές LG στις ανεπτυγμένες αγορές (Ευρώπη, Βόρεια Αμερική), καθώς οι οικονομικές συνθήκες στις περιοχές αυτές εξακολουθούν να βελτιώνονται.

Η LG Air Conditioning & Energy Solutions Company (Κλιματισμός και Ενεργειακές λύσεις), το τέταρτο τρίμηνο του 2013, κατέγραψε πωλήσεις συνολικού ύψους 719,70 δισ. γουόν, σημειώνοντας αύξηση 8% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, η οποία αποδίδεται κυρίως στην ενίσχυση της ζήτησης των επαγγελματικών συστημάτων ψύξης/θέρμανσης στην παγκόσμια αγορά.
Για το σύνολο του 2013, η εταιρεία ανακοίνωσε έσοδα ύψους 4,64 τρισ. γουόν, 8% υψηλότερα σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, και λειτουργικά κέρδη 279,50 δισ. γουόν. Η ζήτηση για επαγγελματικά συστήματα υψηλής ενεργειακής απόδοσης, καθώς και για οικιακά συστήματα τεχνολογίας inverter αναμένεται να δώσουν περαιτέρω ώθηση στην κερδοφορία της LG το 2014.

Για το 2014, η LG Electronics στοχεύει σε έσοδα της τάξης των 62,3 τρισ. γουόν, με τα επενδυτικά πλάνα της να περιλαμβάνουν κεφαλαιουχικές δαπάνες ύψους 3 τρισ. γουόν.