ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Βουλγαρία επικύρωσε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας

Το βουλγαρικό κοινοβούλιο επικύρωσε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό
Σταθερότητας (ΕΜΣ), όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών.

«Η Βουλγαρία δεν είναι μέλος της ζώνης του ευρώ, αλλά συμμετέχει
ενεργά στην επεξεργασία των κοινών αποφάσεων με στόχο τη
σταθεροποίηση της ζώνης του ευρώ και την αποκατάσταση της
ευρωπαϊκής οικονομίας», δήλωσε ο επικεφαλής της βουλγαρικής
διπλωματίας Νικολάι Μλαντένοφ και διευκρίνισε ότι «καμία οικονομική
δέσμευση για τη Βουλγαρία δεν προκύπτει» από αυτήν την απόφαση.

Προοριζόμενος να διαδεχθεί το ταμείο αρωγής της ζώνης του ευρώ
(Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, ΕΤΧΣ), που
συστάθηκε το 2010 για να βοηθήσει τις χώρες που αντιμετωπίζουν
οικονομικές δυσχέρειες, ο ΕΜΣ θα έχει αρχική δυνατότητα
δανειοδότησης 500 δισ. ευρώ.

Η Βουλγαρία πρέπει επίσης να επικυρώσει το ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό
Σύμφωνο που δέχτηκε να υιοθετήσει υπό την προϋπόθεση να διατηρήσει
το φορολογικό της σύστημα αμετάβλητο.

Πηγή: ΑΜΠΕ