ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανοιγμα της Κίνας σε ιδιωτικές επενδύσεις

anoigma-tis-kinas-se-idiotikes-ependyseis-2019263

Το Πεκίνο ανοίγει τις πόρτες του στις ιδιωτικές επενδύσεις για την υλοποίηση 80 προγραμμάτων σε διαφορετικούς κλάδους, μια κίνηση που συνάδει με τις προθέσεις της κινεζικής κυβέρνησης να καλλιεργήσει μια περισσότερο εξωστρεφή οικονομία, που δεν θα εξαρτάται τόσο από τον κρατικό μηχανισμό.

Τα προγράμματα αυτά αφορούν μεταξύ άλλων τον κλάδο της ενέργειας, της πληροφορικής και των υποδομών με απώτερο στόχο την ενίσχυση του ρόλου που διαδραματίζει ο ιδιωτικός τομέας στην οικονομία, όπως δήλωσε ο πρωθυπουργός της Κίνας, Λι Κετσιάνγκ.

Τα 80 επενδυτικά προγράμματα αφορούν τομείς της οικονομίας που ελέγχονταν από το κράτος, όπως είναι η ηλιακή, η υδροηλεκτρική και η αιολική ενέργεια, καθώς και ο πετρελαϊκός κλάδος. Ο Λι Πουμίν, υπουργός Ανάπτυξης και Μεταρρυθμίσεων, δήλωσε πως οι μακροοικονομικές πολιτικές που ακολουθεί το Πεκίνο δεν θα αλλάξουν όσο ο πληθωρισμός είναι υπό έλεγχο και η απασχόληση μαζί με την οικονομική ανάπτυξη παραμένουν άνω του χαμηλότερου ορίου που έχει θέσει το οικονομικό επιτελείο. Βέβαια, οικονομικοί αναλυτές επισημαίνουν ότι το Πεκίνο ανοίγεται στην ιδιωτική πρωτοβουλία διότι το συνολικό χρέος των κρατικών εταιρειών και των περιφερειακών κυβερνήσεων έχει φθάσει σε δυσθεώρητα επίπεδα. Υπολογίζεται ότι οι υποχρεώσεις όλων των φορέων του κράτους υπερέβαιναν τα τρία τρισ. δολάρια μέχρι τον Ιούνιο του 2013. Συν τοις άλλοις, η μεγαλύτερη συμμετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων σε κρατικά επενδυτικά προγράμματα θα βοηθήσουν την οικονομία να διατηρήσει ρυθμό ανάπτυξης μεγαλύτερο του 7,5%.