ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αύξησε η Ε.Ε. την αναπτυξιακή βοήθεια το 2013 παρά την κρίση

Αύξησε η Ε.Ε. την αναπτυξιακή βοήθεια το 2013 παρά την κρίση

Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνέχισε να αυξάνει την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια (ΕΑΒ) το 2013 παρά τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης, χρειάζεται ωστόσο να διαθέσει επιπλέον 41 δισεκατομμύρια ευρώ προκειμένου να επιτύχει τους στόχους που έχει ορίσει για το 2015, σύμφωνα με μια έκθεση που δημοσιεύτηκε σήμερα.

Η Ε.Ε. παραμένει μακράν ο πρώτος χρηματοδότης κεφαλαίων στον κόσμο καθώς δώρισε 56,5 δισεκατομμύρια ευρώ στο πλαίσιο της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας τον περασμένο χρόνο έναντι 55.3 δισεκατομμυρίων το 2012, αναφέρει η ετήσια έκθεση που παρουσιάστηκε στη Σύνοδο των υπουργών Ανάπτυξης στις Βρυξέλλες.

Η βοήθεια αυτή αντιπροσωπεύει ένα 0,43% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος (ΑΕΠ) της ΕΕ.
Ο αριθμός αυτός απέχει ακόμη αρκετά πάντως από τη συλλογική δέσμευση που είχαν κάνει οι χώρες της ΕΕ το 2005 να προσφέρουν ένα 0,7% του ΑΕΠ το 2015. Για αυτό θα έπρεπε να «συγκεντρώσουν ένα επιπλέον ποσό περίπου 41,3 δισεκατομμυρίων ευρώ» έως το 2014, διευκρινίζει η έκθεση.

«Με επίγνωση των τρεχόντων οικονομικών περιορισμών» οι υπουργοί εκφράζουν «τη βαθιά τους ανησυχία για τα επίπεδα της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας» και επιβεβαιώνουν την αποφασιστικότητά τους να «δώσουν τις απαραίτητες ωθήσεις» προκειμένου να επιτύχουν αυτούς τους στόχους.

Η έκθεση υπογραμμίζει «τις ποικίλες επιδόσεις» των 28 κρατών μελών της ΕΕ: 16 εξ αυτών αύξησαν τη βοήθειά τους την ώρα που 12 τη μείωσαν το 2013. Μόνο 4 εξ αυτών αφιέρωσαν το 0,7% ή μεγαλύτερο ποσοστό του ΑΕΠ της: η Σουηδία (1,2%), το Λουξεμβούργο (1%), η Δανία (0,8%) και η Βρετανία (0,7%), ο μεγαλύτερος χρηματοδότης με 13,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Η Γερμανία δώρισε 10,6 δισεκατομμύρια (0,38%) και η Γαλλία 8,6 δισεκατομμύρια (0,41%).

Σε διεθνές επίπεδο, η ΕΕ συνεισφέρει περισσότερο από το μισό του συνόλου της ΕΑΒ, η οποία έχει αυξηθεί στα 101,5 δισεκατομμύρια ευρώ το 2013, πολύ πιο μπροστά από τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία, σύμφωνα με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης.