ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δάνεια 1 τρισ. για τη στήριξη της οικονομίας

Δάνεια 1 τρισ. για τη στήριξη της οικονομίας

Ο πρόεδρος της ΕΚΤ, Μάριο Ντράγκι, αποσαφήνισε χθες τα μέτρα για την καταπολέμηση του χαμηλού πληθωρισμού και της ασθενούς ανάπτυξης στην Ευρωζώνη, τα οποία είχε αναγγείλει στη συνεδρίαση του Ιουνίου, δεσμευόμενος να χορηγήσει φθηνά δάνεια με ευνοϊκούς όρους αποπληρωμής μόνο στις τράπεζες της Ευρωζώνης που θα τα διοχετεύσουν στην πραγματική οικονομία αντί να τα αξιοποιήσουν για άλλους σκοπούς. Κατ’ αρχάς, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) άφησε αμετάβλητο το βασικό επιτόκιο στο 0,15%, ενώ ο πρόεδρός της, Μάριο Ντράγκι, δήλωσε ξεκάθαρα πως όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου συμφωνούν ομόφωνα με την υιοθέτηση μέτρων ποσοτικής χαλάρωσης εάν υπάρξει περαιτέρω υποχώρηση του πληθωρισμού από το 0,5% του Ιουνίου. Συν τοις άλλοις, ο κεντρικός τραπεζίτης της Ευρωζώνης ανακοίνωσε πως η ΕΚΤ θα συνεδριάζει κάθε έξι εβδομάδες από τον Ιανουάριο του 2015 και όχι κάθε πρώτη Πέμπτη του μήνα όπως ισχύει σήμερα. Τα πρακτικά δε των συνεδριάσεων θα δημοσιεύονται σε τακτική βάση, μια κίνηση που αντανακλά μια τάση εξωστρέφειας από την ΕΚΤ.

Στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε τη συνεδρίαση της ΕΚΤ, ο κ. Ντράγκι τόνισε πως τα νέα προγράμματα φθηνών δανείων ΤLTRO3 και ΤLTRO4 (Targeted Long-Term Refunding Operations) μπορεί να φθάσουν στο ένα τρισ. ευρώ και θα παραχωρηθούν σε έξι στάδια από τον Σεπτέμβριο του 2014 μέχρι τον Ιούνιο του 2016. Η αμερικανική τράπεζα Goldman Sachs διαβλέπει πως οι τράπεζες της Ευρωζώνης θα δανειστούν από 200 έως 260 δισ. ευρώ στο τρίτο πρόγραμμα ΤLTRO3, ενώ τα υπόλοιπα 520 με 650 δισ. ευρώ δεν θα εκταμιευθούν νωρίτερα από το 2015 με 2016. Οπως τόνισε η ΕΚΤ, τα δάνεια αυτά θα είναι στοχευμένα, δηλαδή θα διατίθενται κατόπιν αίτησης μεμονωμένων τραπεζών ή χρηματοπιστωτικών ομίλων. Αυτό που θέλουν οι αξιωματούχοι της ΕΚΤ είναι να αξιοποιηθούν αυτά τα φθηνά δάνεια μόνον για τη στήριξη της πραγματικής οικονομίας και ειδικότερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και όχι για άλλους σκοπούς, όπως συνέβη με τα πρώτα δύο προγράμματα φθηνών δανείων LTRO1 και LTRO2, συνολικού ύψους ενός τρισ. ευρώ.

Τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο του 2012, οι τράπεζες -ιδιαίτερα στην περιφέρεια της Ευρωζώνης- χρησιμοποιήσαν αυτά τα δάνεια για την αγορά κρατικών ομολόγων από τις κυβερνήσεις τους. Στα δύο πρώτα στάδια των TLTROs, τον Σεπτέμβριο και τον Δεκέμβριο του 2014, οι τράπεζες θα μπορούν να δανειστούν κεφάλαια ισάξια έως και του 7% τμήματος του ενεργητικού τους. Στη συνέχεια θα παραχωρούνται πρόσθετα δάνεια σε συνάρτηση με τις χορηγήσεις της εκάστοτε τράπεζας. Εάν οι χορηγήσεις τους δεν ανταποκρίνονται στους όρους της ΕΚΤ, θα πρέπει να αποπληρώσουν τα δάνειά τους μέχρι τέλη Απριλίου του 2014. Ειδάλλως, θα παραχωρείται τετραετή προθεσμία αποπληρωμής μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2018, ανάλογα με τις δραστηριότητες κάθε τράπεζας.