ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Grant Thornton: Ενισχύεται η αισιοδοξία των επιχειρήσεων λόγω εξαγωγών

Grant Thornton: Ενισχύεται η αισιοδοξία των επιχειρήσεων λόγω εξαγωγών

Οι προσδοκίες για εξαγωγές ενισχύουν την αισιοδοξία των επιχειρήσεων, όπως προκύπτει από την έρευνα International Business Report (IBR) της Grant Thornton. Σε ό,τι αφορά στην Ελλάδα, το ποσοστό αισιοδοξίας των επιχειρήσεων είναι το μεγαλύτερο κατά τη διάρκεια των τελευταίων 6 χρόνων και ανέρχεται στο 34%, σημειώνοντας αύξηση κατά 8 ποσοστιαίες μονάδες, σε σχέση με το 2013 και κατά 22 ποσοστιαίες μονάδες, σε σχέση με το 1ο τρίμηνο του 2014.

Το 50% των Ελλήνων επιχειρηματιών αναμένει αύξηση εσόδων, ενώ το 34% αναμένει αύξηση κερδοφορίας. Υψηλό είναι και το ποσοστό των επιχειρήσεων στη χώρα μας που αναμένει αύξηση στις επενδύσεις βιομηχανικών εγκαταστάσεων και μηχανημάτων (64%), ενώ πολύ σημαντικό είναι και το γεγονός ότι μόνο το 6% των επιχειρήσεων αναφέρει την έλλειψη εξειδικευμένων στελεχών ως εμπόδιο.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, η αύξηση της αισιοδοξίας των επιχειρήσεων είναι ιδιαίτερα υψηλή στην Ευρώπη και στη Βόρεια Αμερική και φαίνεται να επηρεάζεται από την άνοδο των προσδοκιών για περαιτέρω ανάπτυξη των εξαγωγών.

Η IBR αποκαλύπτει ότι, σε παγκόσμιο επίπεδο, η αισιοδοξία των επιχειρήσεων έχει αυξηθεί στο καθαρό 46%, ποσοστό ρεκόρ. Η άνοδος της αισιοδοξίας τροφοδοτείται από την αύξηση της εμπιστοσύνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση (στο 43%, το υψηλότερο από το 2006), στη Βόρεια Αμερική (στο 73%, το υψηλότερο από το 2004) και στις χώρες G7 (στο 53%, νέο ποσοστό ρεκόρ). Αυτό το θετικό κλίμα για τις προοπτικές της οικονομίας καθοδηγείται από τις πολύ υψηλές προσδοκίες για εξαγωγές.

Παγκοσμίως, το ποσοστό των επιχειρήσεων που αναμένουν να αυξήσουν τις εξαγωγές κατά τους επόμενους 12 μήνες (24%) έχει φτάσει σε αυτό το επίπεδο μόνο μία φορά, το 2011. Στις χώρες G7, ένα ποσοστό ρεκόρ 23% των επιχειρήσεων αναμένει να αυξήσει τις εξαγωγές κατά τη διάρκεια των επόμενων 12 μηνών.

Οι προσδοκίες για αύξηση των εξαγωγών είναι ιδιαίτερα έντονες στις χώρες Ασίας – Ειρηνικού (27%), όπου οι επιχειρήσεις της Κίνας είναι ιδιαίτερα αισιόδοξες για την αύξηση των πωλήσεων στο εξωτερικό (36%) και στην Ευρώπη (31%), όπου η Γερμανία (47%) και το Ηνωμένο Βασίλειο (34%) είναι από τις πιο αισιόδοξες χώρες τόσο σχετικά με τις οικονομίες τους όσο και με τις δυνατότητές τους για αύξηση των εξαγωγών.

Η αναμενόμενη αύξηση των εξαγωγών στη Νότια Ευρώπη (32%) είναι, επίσης, αξιοσημείωτη, με τις επιχειρήσεις στην Ισπανία (40%) και στην Ελλάδα (38%) να βρίσκονται, παγκοσμίως, στην πρώτη πεντάδα των πιο αισιόδοξων για την αύξηση των εξαγωγών.

Τα σχέδια αύξησης των δαπανών για έρευνα και ανάπτυξη (Ε&Α) συνδέονται με την ανάπτυξη της επιχειρηματικής αισιοδοξίας και τις προθέσεις για εξαγωγές. Σε παγκόσμιο επίπεδο, το 28% των επιχειρηματιών σχεδιάζει να αυξήσει τις δαπάνες για Ε&Α κατά το επόμενο έτος, το υψηλότερο ποσοστό που έχει καταγραφεί ποτέ. Κατά το τελευταίο τρίμηνο, οι προσδοκίες για Ε&Α έχουν αυξηθεί κατά 13 ποσοστιαίες μονάδες στις χώρες Ασίας – Ειρηνικού, κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες στην ΕΕ, κατά 7 στη Βόρεια Αμερική και κατά 6 στη Νοτιοανατολική Ασία.

Στην Ελλάδα, οι επιχειρήσεις που αναμένουν να αυξήσουν τις δαπάνες για Ε&Α ανέρχονται στο 42%, καταγράφοντας το υψηλότερο ποσοστό των τελευταίων 6 ετών.