ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επενδύσεις 3 δισ. από την IBM σε ημιαγωγούς

Επενδύσεις 3 δισ. από την IBM σε ημιαγωγούς

Eπενδύσεις ύψους 3 δισ. δολαρίων σχεδιάζει να υλοποιήσει η International Business Machines (IBM), οι οποίες θα διοχετευθούν στην έρευνα και την ανάπτυξη ημιαγωγών σε βάθος πενταετίας. Η ανακοίνωση αυτή έγινε, ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι η ΙΒΜ έχει δηλώσει την πρόθεσή της να πωλήσει τον βραχίονά της, ο οποίος κατασκευάζει ημιαγωγούς. Τα 3 δισ. δολάρια θα χρηματοδοτήσουν δύο επιμέρους προγράμματα, για την κατασκευή μικρότερων και ισχυρότερων ημιαγωγών. Τέτοιου είδους ημιαγωγοί θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συστήματα, όπως η τεχνολογία Watson της ΙΒΜ. H συγκεκριμένη τεχνολογία χρησιμοποιείται για την ανάλυση δεδομένων. Επιπλέον, θα εξεταστεί η δυνατότητα κατασκευής τμημάτων των ημιαγωγών από υλικά άλλα εκτός του συνηθισμένου πυριτίου. «Είναι θεμελιώδης η πεποίθησή μας ότι καμία άλλη εταιρεία δεν μπορεί να φέρει καινοτομία σε τόσο υψηλά επίπεδα όσο μπορούμε εμείς στο πεδίο των ημιαγωγών» τόνισε ο ανώτατος αντιπρόεδρος των συστημάτων και τεχνολογίας της ΙΒΜ, Τομ Ροζαμίλια. «Αλλωστε και οι πελάτες μας παρακινούν να το κάνουμε». Το ύψος των επενδύσεων, περίπου 600 εκατ. δολ. ετησίως επί πενταετία, καταδεικνύει το βάρος, που δίνει η ΙΒΜ στον σχεδιασμό εξειδικευμένων ημιαγωγών για τα βασικά της συστήματα Power και Watson, όπως διευκρίνισε ο κ.Ροζαμίλια. Ο βραχίονας κατασκευής ημιαγωγών της ΙΒΜ έχει με επιτυχία αναπτύξει τεχνολογία, η οποία βελτιώνει τη διαδικασία κατασκευής επεξεργαστών.

Ωστόσο, εν συγκρίσει με τις ανταγωνίστριες εταιρείες υπολείπεται σε πωλήσεις και κέρδη. Λόγου χάριν, η κυρίαρχη θέση της Ιntel στην αγορά επεξεργαστών, οι οποίοι συναπαρτίζονται από ημιαγωγούς, έχει περιορίσει τον ρόλο της ΙΒΜ. Η τελευταία αναζητεί πιθανό αγοραστή τουλάχιστον από πέρυσι, σύμφωνα με έγκυρες πηγές. Οι δραστηριότητές της σε ημιαγωγούς και επεξεργαστές έχουν απώλειες της τάξεως των 1,5 δισ. δολ. ετησίως. Η διευθύνουσα σύμβουλος του αμερικανικού κολοσσού, Τζίνι Ρόμετι, αποσκοπεί να αυτονομήσει και να πωλήσει τις λιγότερο κερδοφόρες δραστηριότητές του, ώστε να εκπληρώσει τον στόχο κερδών του 2015. Αναλυτές επισημαίνουν πως η επίτευξη αυτή καθίσταται ολοένα δυσχερέστερη, εξαιτίας του ότι τα τελευταία οκτώ διαδοχικά τρίμηνα η ΙΒΜ εμφανίζει μείωση εσόδων.