ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κομισιόν: Επιπλέον κονδύλια για ΜμΕ, από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων

Κομισιόν: Επιπλέον κονδύλια για ΜμΕ, από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων

Ειδικότερα, αποφασίστηκε η χορήγηση κονδυλίων ύψους 1,3 δισ. ευρώ στον προϋπολογισμό του κοινοτικού προγράμματος «COSME» για τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ), τα οποία θα επιτρέψουν να κινητοποιηθούν κονδύλια ύψους έως και 25 δισ. ευρώ μέσω της μόχλευσης που θα επιτευχθεί με τη βοήθεια χρηματοπιστωτικών οργανισμών.

Προβλέπεται ότι η παροχή χρηματοδότησης θα γίνει με μετοχικά και δανειακά κεφάλαια στις ΜμΕ ενώ μετά τη σημερινή υπογραφή της συμφωνίας το ΕΤΕ θα προκηρύξει ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην οποία θα μπορούν να συμμετάσχουν επιλέξιμα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (τράπεζες, οργανισμοί εγγύησης, ταμεία κλπ). Στη συνέχεια, το ΕΤΕ θα επιλέξει ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς που θα μπορούν να διοχετεύουν τη νέα διαθέσιμη χρηματοδότηση στις ευρωπαϊκές ΜμΕ.

Σε σχετική ανακοίνωσή της η Επιτροπή διευκρινίζει ότι για κάθε ευρώ που επενδύεται σε εγγυήσεις δανείων αντιστοιχούν 30 ευρώ χρηματοδότησης για ΜμΕ.

Αναμένεται ότι περίπου 330.000 ΜμΕ θα λάβουν δάνεια με τη στήριξη των εγγυήσεων του προγράμματος COSME, ενώ το συνολικό ποσό των δανείων υπολογίζεται ότι θα φτάσει τα 21 δισ. ευρώ.

Με βάση την εμπειρία από το προηγούμενο πρόγραμμα COSME, αναμένεται ότι το 90% των δικαιούχων θα απασχολεί δέκα ή λιγότερους εργαζομένους με μέσο εγγυημένο δάνειο ύψους περίπου 65.000 ευρώ. Επίσης, ακόμη 4 δισ. ευρώ θα διατεθούν για ίδια κεφάλαια που θα βοηθήσουν τις ΜμΕ να αναπτυχθούν και να επεκταθούν.