ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Espirito Santo Financial: Σε καθεστώς προστασίας από τους πιστωτές

Espirito Santo Financial: Σε καθεστώς προστασίας από τους πιστωτές

Η πορτογαλική εταιρεία Espirito Santo Financial Group (ESFG), που είναι ο μεγαλύτερος μέτοχος της πορτογαλικής τράπεζας Banco Espirito Santo (BES), ζήτησε χθες προστασία από τους πιστωτές της, παγώνοντας άμεσα απαιτήσεις ύψους 1,5 δισεκ. ευρώ εις βάρος της και αυξάνοντας την αβεβαιότητα για τη μελλοντική ιδιοκτησία της τράπεζας.

Η ESFG είναι η τρίτη εταιρεία της ‘οικογένειας’ Espirito Santo που ζήτησε προστασία σε διάστημα μικρότερο μίας εβδομάδας, καθώς τα προβλήματα κλιμακώνονται για αυτήν μετά την ανακάλυψη λογιστικών παρατυπιών σε έναν από τους επιχειρηματικούς ομίλους της.

Η αίτηση της ESFG για προστασία μπορεί να έχει πιο έντονη επίπτωση από ότι έως τώρα στη μεγαλύτερη εισηγμένη πορτογαλική τράπεζα, που αποτελεί και το πολύτιμο στοιχείο ενεργητικού του οικογενειακού δικτύου. Η ESFG είναι ο μεγαλύτερος μέτοχος της BES, με ένα ποσοστό 20%, ενώ έχει δανεισθεί πάνω από 800 εκατ. ευρώ από την τράπεζα, η οποία ιδρύθηκε από την οικογένεια τον 19ο αιώνα.

Η ESFG είχε σχηματίσει πρόβλεψη 700 εκατ. ευρώ πέρυσι για τη διασφάλιση αποπληρωμής των γραμματίων που είχαν εκδοθεί από τις εταιρείες του ομίλου και είχαν πουληθεί σε πελάτες της τράπεζας. Είναι ασαφές, αν η πρόβλεψη αυτή βρίσκεται τώρα σε κίνδυνο.

Οι πορτογαλικές Αρχές προσπαθούν να κάνουν διάκριση μεταξύ των οικονομικών προβλημάτων στις οικογενειακές επιχειρήσεις –πρόκειται για ομίλους εταιρειών στους τομείς του τουρισμού, της υγείας και της αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας– και των όποιων επιπτώσεων στη BES, για την οποία έχει δηλωθεί ότι καλύπτονται οι όποιες ζημιές της υπάρξουν από την έκθεσή της στους οικογενειακούς ομίλους. Σε ανακοίνωσή της, η ESFG αναφέρει ότι υπέβαλε αίτηση για ελεγχόμενη διοίκηση, επειδή δεν ήταν σε θέση να καλύψει τις υποχρεώσεις από το πρόγραμμα γραμματίων της –που αποτελεί μία μορφή βραχυπρόθεσμου δανεισμού– και άλλα χρέη.

Οι φόβοι για τους δεσμούς της τράπεζας με τον όμιλο της οικογένειας Espirito Santo εξαφάνισαν πάνω από το 50% της χρηματιστηριακής αξίας της τον περασμένο μήνα. Το πρόβλημα ανακοινώθηκε στα τέλη Μαΐου, μετά την ανακάλυψη, σε έλεγχο που έκανε η κεντρική τράπεζα, σημαντικών λογιστικών παρατυπιών σε μία από τις βασικές εταιρείες της οικογένειας.