ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα πρόστιμα ψαλίδισαν τα κέρδη της Deutsche Bank

Τα πρόστιμα ψαλίδισαν τα κέρδη της Deutsche Bank

Οι δικαστικές δαπάνες επισκίασαν την κερδοφορία της Deutsche Bank στο διάστημα του δευτέρου τριμήνου του 2014, προκαλώντας προβληματισμό για την κεφαλαιακή επάρκειά της. Την ίδια ώρα, τόσο η ισχυρότερη γερμανική τράπεζα όσο και η αντίστοιχη ελβετική UBS επιβεβαίωσαν ότι βρίσκονται ξανά στο μικροσκόπιο των αρχών εξαιτίας νέων κατηγοριών. Αυτήν τη φορά, η Deutsche Bank ανακοίνωσε ότι συνεργάζεται με τις αμερικανικές αρχές για να εξακριβωθεί εάν οι πρακτικές της στις συναλλαγές υψηλής συχνότητας (high frequency trading) είναι εις βάρος των επενδυτών που δεν χρησιμοποιούν αυτούς τους μηχανισμούς που επιτρέπουν την εκτέλεση εντολών σε δευτερόλεπτα. Παράλληλα, η UBS διερευνάται για τα συστήματα διαπραγμάτευσης των «dark pools», δηλαδή των εξωχρηματιστηριακών δεξαμενών όπου η ταυτότητα των εντολέων δεν είναι γνωστή, αλλά διευκολύνουν την ταχεία εκκαθάριση συναλλαγών.

Οι δικαστικές δαπάνες της Deutsche Bank ανήλθαν το 2013 στα 3 δισ. ευρώ, ενώ οι προβλέψεις για νομικά έξοδα διαμορφώθηκαν στα 2,2 δισ. ευρώ το δεύτερο τρίμηνο. Μαζί με την κάλυψη φορολογικών υποχρεώσεων από προηγούμενα τρίμηνα, τα καθαρά κέρδη της Deutsche Bank υποχώρησαν κατά 29% στα 237 εκατ. ευρώ. Αντίθετα, τα προ φόρων κέρδη της τράπεζας ενισχύθηκαν κατά 16% στα 917 εκατ. ευρώ λόγω της αύξησης των εσόδων από τη διαπραγμάτευση ομολόγων και τη μείωση των προβλέψεων για επισφαλή δάνεια.

Οικονομικοί αναλυτές προβληματίζονται για την κεφαλαιακή επάρκεια της Deutsche Bank, ιδιαίτερα ενόψει των ελέγχων που θα πραγματοποιήσει η ΕΚΤ. Είναι πολύ πιθανό οι δικαστικές περιπέτειες της Deutsche Bank να απορροφήσουν το 40% των κεφαλαίων που η τράπεζα έχει αντλήσει για να αντεπεξέλθει στα τεστ κοπώσεως και τους ποιοτικούς ελέγχους που θα πραγματοποιήσει η ΕΚΤ αυτό το φθινόπωρο, εικάζουν οικονομικοί αναλυτές. Τα καθαρά κέρδη της UBS, αντίθετα, ενισχύθηκαν κατά 15% στα 792 εκατ. ελβετικά φράγκα λόγω περικοπής δαπανών από περιουσιακά στοιχεία που δεν αξιοποιεί πλέον και πρόκειται να διαθέσει σε πώληση. Οι προβλέψεις για δικαστικές δαπάνες της Deutsche Bank διαμορφώθηκαν το δεύτερο τρίμηνο στα 441 εκατ. ευρώ, αυξάνοντας τις συνολικές προβλέψεις από τις αρχές του έτους στα 1,98 δισ. ελβετικά φράγκα.