ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βουλγαρία: Οι πολίτες θέλουν να διατηρηθεί ο μηχανισμός επιτήρησης από την ΕΕ

Η πλειοψηφία των Βούλγαρων πολιτών, ποσοστό 60% δεν πιστεύει στην
αμεροληψία του δικαστικού συστήματος ή στη μάχη της κυβέρνησης κατά
της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος, σύμφωνα με έρευνα που
διεξήχθη από το Ινστιτούτο «Ανοιχτή Κοινωνία».

Τα πορίσματα της έρευνας, σύμφωνα με το Sofia News Agency δείχνουν
για μία ακόμη φορά την ασυμφωνία απόψεων των κυβερνητικών
αξιωματούχων και των απλών πολιτών σε κρίσιμα ζητήματα.

Πιο συγκεκριμένα, το 77% των Βούλγαρων πολιτών εγκρίνει την
επιτήρηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της προόδου της Βουλγαρίας
στους τομείς της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων, υπό το
Μηχανισμό Συνεργασίας και Επαλήθευσης (CVM) και επιθυμούν να
διατηρηθεί.

Η έρευνα διεξήχθη με αφορμή τη συμπλήρωση πέντε ετών εφαρμογής του
μηχανισμού επιτήρησης στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία.

Η τελευταία έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πρόοδο των δύο
χωρών αναμένεται να δημοσιοποιηθεί την ερχόμενη Τετάρτη, 18
Ιουλίου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ενημερώσει την ίδια μέρα αν θα
αρθεί ή θα διατηρηθεί ο μηχανισμός επιτήρησης.

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ακόμη ότι η πλειοψηφία των
πολιτών της χώρας δεν έχουν παρατηρήσει θετικές αλλαγές στη χώρα,
την πενταετία που πέρασε από την ένταξή της στην ΕΕ.

Το 50% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι το έργο της γενικής
εισαγγελίας, των δικαστηρίων και της αστυνομίας δεν έχει βελτιωθεί
καθόλου και ότι οι ελάχιστες θετικές αλλαγές οφείλονται ακριβώς
στην επιτήρηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το 78% των ερωτηθέντων τονίζει ότι οι συγκεκριμένοι θεσμοί πρέπει
να επιτηρούνται όχι μόνο στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία, αλλά σε
όλα τα κράτη – μέλη της ΕΕ.

Επιπλέον το 75% των Βούλγαρων πολιτών υποστηρίζει την ιδέα
εξουσιοδότησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να επιβάλει κυρώσεις σε
χώρες με αναποτελεσματικά δικαστικά συστήματα και διαδεδομένη
διαφθορά.