ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Moody’s: «Αρκετά πιθανή η χρεοκοπία της Κύπρου»

moody-s-arketa-pithani-i-chreokopia-tis-kyproy-2038545

Μεγάλες πιθανότητες χρεοκοπίας της Κύπρου σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα διακρίνει ο διεθνής οίκος αξιολόγησης της Moody’s εξαιτίας προβλημάτων στον χρηματοπιστωτικό κλάδο. Τα προβλήματα αυτά σχετίζονται με τα υψηλά επίπεδα των μη εξυπηρετούμενων δανείων των κυπριακών τραπεζών. Βέβαια, η Λευκωσία, μετά την έκδοση ομολόγων στη διεθνή αγορά και την επιτυχημένη αύξηση κεφαλαίου της Τράπεζας Κύπρου, προσδοκούσε ότι θα υπάρξει αναβάθμιση της πιστοληπτικής της ικανότητας. Σε χθεσινή του έκθεση αναφέρει ο οίκος πως η αξιολόγηση Caa3 με θετικές προοπτικές «αποτυπώνει τους συνεχιζόμενους πιστωτικούς κινδύνους σε σχέση με τη βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών της Κύπρου, όπως και τον συνεπακόλουθο αυξημένο κίνδυνο χρεοκοπίας της μεσοπρόθεσμα». Η Moody’s επιπλέον σημειώνει ότι η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι κυπριακές αρχές είναι να βοηθήσουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της χώρας να διαχειριστούν τα υψηλά επίπεδα μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPLs). Τα «κόκκινα δάνεια» αυτά έχουν φθάσει το 45% του συστήματος, ενώ από αυτά το ένα τρίτο αφορά δάνεια νοικοκυριών.

Αναφορικά με τα δημόσια οικονομικά μεγέθη, τώρα, το πρωτογενές έλλειμμα μειώθηκε από το 3,2% του ΑΕΠ το 2012 στο 2% το 2013, υπερσκελίζοντας τους στόχους της τρόικας. Συν τοις άλλοις, προσφάτως η κυπριακή κυβέρνηση κατόρθωσε να βελτιώσει το προφίλ του δημοσίου χρέους με την αποπληρωμή ομολόγου, το οποίο θα έληγε το 2017. Η εξόφληση κατέστη δυνατή με τα έσοδα που συγκέντρωσε, αφότου προσέφυγε και πάλι στις διεθνείς κεφαλαιαγορές. Παρά τις εξελίξεις αυτές, ο διεθνής οίκος αξιολόγησης της Moody’s σημειώνει πως τα υψηλά επίπεδα χρέους και τα μειωμένα εισοδήματα έχουν περιορίσει το αξιόχρεο των κυπριακών νοικοκυριών τα τελευταία χρόνια. Αν και η ανταγωνιστικότητα έχει βελτιωθεί, δεν έχει μεταφρασθεί σε μια αυξημένη δραστηριότητα στο πεδίο των εξαγωγών της χώρας. Ως αποτέλεσμα, ο οίκος θεωρεί απίθανο να υπάρξει ουσιαστική οικονομική ανάκαμψη πριν από το 2015. Εν κατακλείδι, θεωρεί το τραπεζικό σύστημα της Κύπρου υψηλού κινδύνου. Αυτό το αποδίδει στις χαμηλές διαβαθμίσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων και στο μεγάλο μέγεθος του τραπεζικού συστήματος. Σύμφωνα με τα δεδομένα, τον Μάιο του 2014 αντιστοιχούσε στο 485% του ΑΕΠ της Κύπρου.