ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κύπρος: Στο 58% τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στην Τράπεζα Κύπρου

Κύπρος: Στο 58% τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στην Τράπεζα Κύπρου

Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Τράπεζας Κύπρου , δήλωσε στην έκτακτη γενική συνέλευση, η οποία ενέκρινε κατά πλειοψηφία την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά Euro 1 δισ., πως τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στην Τράπεζα Κύπρου σύμφωνα με το νέο ορισμό της Κεντρικής Τράπεζας ανήλθαν στο 58% στα τέλη Ιουνίου σε σύγκριση με 53% στα τέλη Δεκεμβρίου 2013 και σε σύγκριση με 46% στο τραπεζικό σύστημα συνολικά.

Πρόσθεσε πως σημαντικό μέρος του ισολογισμού των μη εξυπηρετούμενων δανείων αποτελείται από εξασφαλίσεις ακινήτων, ενώ παράλληλα υπογράμμισε πως η σημασία ενός αποτελεσματικού και αποδοτικού πλαισίου εκποιήσεων είναι αδιαμφισβήτητη.

Σε ό,τι αφορά τις καταθέσεις, ο κ. Χασάπης ανέφερε πως στις 27 Αυγούστου 2014 παρέμεναν δεσμευμένα περίπου 900 εκατομμύρια σε καταθέσεις και πως οι καταθέσεις αυτές θα αποδεσμευτούν σταδιακά με τη λήξη τους μέχρι τον Ιανουάριο του 2015. Είπε ακόμη πως το ποσοστό των καταθέσεων που αποδεσμεύτηκαν και παραμένουν στην Τράπεζα παραμένει σε πολύ ικανοποιητικά επίπεδα.

Επεσήμανε πως αναμφίβολα η αύξηση κεφαλαίου θα ενισχύσει την κεφαλαιακή επάρκεια της Τράπεζας και θα βελτιώσει τη ρευστότητά της. Σημείωσε πως με την ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου η Τράπεζα θα καταστεί μια από τις καλύτερα κεφαλαιοποιημένες τράπεζες στην Ευρώπη.

Όπως ανέφερε ο κ. Χασάπης, αυτή η ενίσχυση στην κεφαλαιακή επάρκεια της Τράπεζας είναι εξαιρετικής σημασίας γιατί δημιουργεί επιπρόσθετες κεφαλαιακές εφεδρείες έναντι του βασικού δείκτη 8% τον οποίο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα χρησιμοποιήσει στο βασικό σενάριο των πανευρωπαϊκών τεστ αντοχής του ερχόμενου Οκτωβρίου.

Η έκτακτη γενική συνέλευση των υφιστάμενων μετόχων της Τράπεζας Κύπρου επικύρωσε και τα τέσσερα ειδικά ψηφίσματα που έθεσε το διοικητικό συμβούλιο ενώπιον της. Στο πρώτο ψήφισμα για τη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 1,00 ευρώ σε 10 σεντ, ψήφισαν 87,25% ναι και 12,75% όχι.

Στο δεύτερο ψήφισμα για την έγκριση της έκδοσης και παραχώρησης συνήθως μετοχών στα πλαίσια της τοποθέτησης και ανοικτής προσφοράς, ψήφισαν 87.49% ναικαι 12,51% όχι. Στο τρίτο ψήφισμα για έγκριση έκδοση συνήθων μετοχών στα πλαίσια της προσφοράς ιδιωτών και άλλων μετόχων, ψήφισαν 87,47% ναι και 12,53% όχι.

Στο τέταρτο ψήφισμα για την τροποποίηση του κανονισμού 63 του καταστατικού της Τράπεζας που έχει να κάνει με την κατάργηση του ορίου ηλικίας, ψήφισαν 87,31% ναι και 12, 69% όχι. Το ποσοστό δείχνει τη δυναμική που αποκτά η τράπεζα έναντι των υποχρεώσεών της σε σχέση με τους νέους πλέον μετόχους της.

O διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας, Τζον Χούρικαν, υπογράμμισε μεταξύ άλλων πως η Τράπεζα Κύπρου δεν έχει καμία πρόθεση να προβεί σε μαζικές εκποιήσεις κατοικιών ευάλωτων ομάδων ή δανειοληπτών που είναι σε μειονεκτική θέση, σημειώνοντας παράλληλα πως τα δάνεια σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών μειώθηκαν κατά 165 εκατομμύρια ευρώ κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2014, αλλά εξακολουθούν να αποτελούν το 49,8% του συνόλου των δανείων, ποσοστό που χαρακτήρισε μη αποδεκτό.

Το τελικό ποσοστό συμμετοχής στη συνέλευση ανήλθε στο 41,06%. Έξω από το κτίριο της Τράπεζας λήφθηκαν μέτρα ασφαλείας από την Αστυνομία. Μέτοχοι εξέφρασαν έντονες παρατηρήσεις. Μεταξύ άλλων ο Κύπρος Χρυσοστομίδης προέβαλε ένσταση για τον τρόπο και τη διάρκεια της ψηφοφορίας.

Ο κ. Χρυσοστομίδης είπε επίσης πως έπρεπε να κατατεθεί στη συνέλευση η έκθεση του ΔΣ που να δικαιολογεί την τιμή έκδοσης της μετοχής στα 24 σεντ, η οποία και αναγνώστηκε αργότερα από το Γραμματέα της συνέλευσης. Εξάλλου, ένας εκ των παλαιών μετόχων ζήτησε από τον κόσμο να αποχωρήσει από τη συνέλευση, ενώ ένας άλλος έκανε λόγο για κούρεμα επί του κουρέματος, σημειώνοντας πως "γίνεται ολόκληρη ληστεία και κανείς δεν πληρώνει για τίποτε" καταχειροκροτούμενος από τους παρευρισκόμενους.

Απαντώντας στη σωρεία των παρατηρήσεων που έγιναν, ο κ. Χασάπης ανέφερε μεταξύ άλλων πως η τράπεζα ενεργεί και ενήργησε βάσει των νόμων και των διαταγμάτων που έχουν εκδοθεί για εξυγίανση. Είπε ακόμη πως χρειάζονται αλλαγές στη νομοθεσία για να μπορούν να εισπραχθούν τα ποσά από αυτούς που αποφεύγουν να πληρώσουν τα δάνειά τους και είπε πως η Διεύθυνση Αναδιάρθρωσης και Ανάκτησης Χρεών αριθμεί 500 άτομα που εργάζονται για αυτό το σκοπό.

Από την πλευρά του κ. Χούρικαν υπογράμμισε πως δεν είναι σκοπός να ξεπουληθούν κυπριακές περιουσίες σε ξένους και πως χρειάζονται όμως ξένοι επενδυτές στη χώρα. Είπε ακόμη πως το μεγαλύτερο κεφάλαιο της Τράπεζας δεν είναι στη διάθεση μας κυρίως λόγω των μη εξυπηρετούμενων δανείων, οπότε πρέπει να προσπαθήσουμε να προστατεύσουμε το εναπομείναν κεφάλαιο. Ανέφερε εξάλλου πως υπάρχουν μεγαλοοφειλέτες που συμπεριφέρονται σωστά.

Εξάλλου ο κ. Πόλυς Πολυβίου είπε πως η Τράπεζα Κύπρου «δεν είναι το θύμα, αλλά ο θύτης», σημειώνοντας πως κατανοεί την πικρία που υπάρχει. Πρόσθεσε πως η Τράπεζα ενεργεί στο πλαίσιο του νόμου και πως ο τελικός λόγος ανήκει στους μετόχους.