ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανακαλούνται… συνταξιούχοι

Ανακαλούνται… συνταξιούχοι

Ολοένα και περισσότερες γερμανικές εταιρείες, όπως η Daimler και η Bosch, προσλαμβάνουν τα τελευταία χρόνια όλο και πιο πολλούς συνταξιούχους πρώην εργαζομένους τους. Η γήρανση του γερμανικού πληθυσμού αποτελεί τη βασική αιτία γι’ αυτό το φαινόμενο, καθώς ήδη προκαλεί σημαντικές ελλείψεις εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού που δεν μπορεί να καλύψει η μετανάστευση. Παράλληλα, οι συνταξιούχοι πρώην εργαζόμενοι γνωρίζουν πολύ καλά την κουλτούρα, τις μεθόδους και το προσωπικό της εταιρείας με αποτέλεσμα να μπορούν ν’ αποδώσουν αμέσως αφότου επαναπροσληφθούν. Πάντως, με την ανεργία της Ευρωζώνης ν’ ανέρχεται στο 11,6%, πρέπει κανείς να παρατηρήσει ότι κάτι δεν πάει καλά με την απασχόληση στην Ευρώπη.