ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ιταλία: Πρόσληψη 28.000 εκπαιδευτικών από το Δημόσιο

Ιταλία: Πρόσληψη 28.000 εκπαιδευτικών από το Δημόσιο

Την πρόσληψη 28.000 εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων στον τομέα της παιδείας αποφάσισε το υπουργικό συμβούλιο της κυβέρνησης του Ματέο Ρέντσι.

Για την κάλυψη μέρους των τρεχουσών αναγκών του ιταλικού εκπαιδευτικού συστήματος αποφασίσθηκε η πρόσληψη με συμβάσεις αορίστου χρόνου 15.439 εκπαιδευτικών, 13.342 καθηγητών και δασκάλων που θα αναλάβουν τη βοήθεια παιδιών με ειδικές ανάγκες και 4.599 προσώπων για θέσεις διοικητικού, τεχνικού και βοηθητικού προσωπικού.

Οι προσλήψεις αυτές θα γίνουν σε ποσοστό 50% από τη βαθμολογία των αναπληρωτών εκπαιδευτικών που έχουν την μεγαλύτερη προϋπηρεσία, και κατά το υπόλοιπο 50% από το σύνολο των καθηγητών και δασκάλων που έχουν κερδίσει τους διαγωνισμούς που προκηρύχθηκαν τα τελευταία χρόνια από το ιταλικό Δημόσιο.

Τη διετία 2015-2016 η κυβέρνηση Ρέντσι προγραμματίζει την πρόσληψη συνολικά 148.000 εκπαιδευτικών, ώστε να εκλείψει πλέον ο ρόλος των αναπληρωτών καθηγητών στην δημόσια παιδεία.

Το συνολικό κόστος του προγράμματος αυτού ανέρχεται σε 4 δισ. ευρώ και σχολιαστές υπογραμμίζουν ότι δεν θα είναι εύκολο για την ιταλική κεντροαριστερή κυβέρνηση να εξασφαλίσει τους αναγκαίους πόρους.