ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υπέρ νέου πλαισίου για αναδιαρθρώσεις κρατικών χρεών ο ΟΗΕ

Υπέρ νέου πλαισίου για αναδιαρθρώσεις κρατικών χρεών ο ΟΗΕ

Δύο μήνες περίπου μετά τη νέα στάση πληρωμών στην οποία αναγκάστηκε να καταφύγει η Αργεντινή υπό την πίεση της αμερικανικής Δικαιοσύνης κι ενώ έχουν μεσολαβήσει επικρίσεις οικονομολόγων διεθνούς εμβέλειας, η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών υιοθέτησε ψήφισμα, με το οποίο ζητάει την «καθιέρωση πολυμερούς νομικού πλαισίου για τις διαδικασίες αναδιάρθρωσης του κρατικού χρέους». Ως ψήφισμα της Γ.Σ. δεν έχει, βέβαια, δεσμευτικό χαρακτήρα, αλλά εντείνει την πολιτική πίεση σε χώρες που συχνά διαφοροποιούνται από τα αιτήματα μεγάλου αριθμού μελών των Ηνωμένων Εθνών.

Το ψήφισμα, που έχει σαφή χαρακτήρα υποστήριξης των αναπτυσσόμενων οικονομιών καθώς δίνει έμφαση στην ανάγκη αντιμετώπισης του χρέους τους, συνέταξε η Βολιβία για λογαριασμό της«ομάδας των 77» αναπτυσσόμενων χωρών. Ζητάει να εντατικοποιηθούν οι προσπάθειες για την πρόληψη των κρίσεων χρέους με την ενίσχυση των σχετικών διεθνών χρηματοπιστωτικών μηχανισμών σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα και να προωθείται η ανάπτυξη των χωρών χωρίς αποκλεισμούς. Καλεί, έτσι, τα Ηνωμένα Εθνη, αλλά και τα θεσμικά όργανα του Bretton Woods, το ΔΝΤ και την Παγκόσμια Τράπεζα, να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα και να προχωρήσουν σε δράσεις για την υλοποίηση συμφωνιών και αποφάσεων που έχουν ληφθεί σε συνόδους κορυφής του ΟΗΕ ιδιαιτέρως όσες σχετίζονται με τη βιωσιμότητα του χρέους των αναπτυσσόμενων χωρών. Δεσμεύει τη Γ.Σ. και τα κράτη-μέλη της να επεξεργαστούν μια διαδικασία διακυβερνητικών συνομιλιών και να θέσουν σε προτεραιότητα τη συμφωνία ενός πολυμερούς νομικού πλαισίου για τις αναδιαρθρώσεις εθνικού χρέους, με σκοπό να αναβαθμιστεί η αποτελεσματικότητα και η σταθερότητα του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Το κείμενο, που υιοθετήθηκε με 124 ψήφους υπέρ, καταψηφίστηκε από τις ΗΠΑ και από πέντε χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης και συγκεκριμένα τις Γερμανία, Βρετανία, Ουγγαρία, Τσεχία και Φινλανδία, ενώ η Ελλάδα και οι υπόλοιπες χώρες-μέλη απείχαν. Ικανοποίηση εξέφρασε, πάντως, ο υπουργός Εξωτερικών της Αργεντινής, Χέκτορ Τίμερμαν, που τόνισε πως «μίλησαν οι λαοί του κόσμου και αποφασίσαμε ότι ήρθε η ώρα να συμφωνήσουμε τον ηθικό, πολιτικό και νομικό δρόμο που θα μπορεί να θέσει τέλος σε αυτήν την κερδοσκοπία».