ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι δείκτες ενισχύονται, αλλά οι αγορές ανησυχούν

Οι δείκτες ενισχύονται, αλλά οι αγορές ανησυχούν

Η παγκόσμια οικονομία αναπτύσσεται με ήπιους ρυθμούς, τα χρηματιστήρια φαίνεται να βρίσκονται σχεδόν σε εύλογα επίπεδα αποτιμήσεων και η μεταβλητότητα στις αγορές έχει μειωθεί.

Ωστόσο, σύμφωνα με τους αναλυτές της JPMorgan, πέρα από την επιφανειακή ηρεμία, στην επενδυτική κοινότητα υπάρχουν πολλές ανησυχίες, εν μέρει λόγω του μεγαλύτερου νομισματικού πειράματος που πραγματοποιήθηκε από τις κεντρικές τράπεζες των ανεπτυγμένων χωρών στη σύγχρονη ιστορία. Στις ΗΠΑ, η βραδύτερη ανάπτυξη της οικονομίας μακροπρόθεσμα, λογικά, θα διατηρήσει τα μακροπρόθεσμα επιτόκια σε επίπεδα υψηλότερα από τα σημερινά αλλά χαμηλότερα από τα επίπεδα που διαμορφώθηκαν τις τελευταίες δεκαετίες. Σε περίπτωση που η Ομοσπονδιακή Τράπεζα αναγκαστεί να προβεί σε σύσφιγξη της νομισματικής πολιτικής νωρίτερα του αναμενομένου, ενδέχεται να επικρατήσει κάποια μεταβλητότητα στις χρηματοοικονομικές αγορές μεσοπρόθεσμα.

Θεωρητικά, οι κεντρικές τράπεζες μπορούν να εφαρμόσουν μια μακροπροληπτική πολιτική, προκειμένου να μη δημιουργηθούν «φούσκες» σε συγκεκριμένους κλάδους. Πολλές φορές, ωστόσο, δεν κατάφεραν να εντοπίσουν τις αναπτυσσόμενες «φούσκες» αρκετά έγκαιρα για να τις αντιμετωπίσουν χωρίς να υπάρξουν σημαντικές οικονομικές συνέπειες. Αν και το ζήτημα αυτό προβληματίζει τη Βρετανία και τις ΗΠΑ βραχυπρόθεσμα, η Ευρωζώνη καλείται να εφαρμόσει μια χαλαρή νομισματική πολιτική, που θα στηρίξει τις ασθενέστερες οικονομίες σε συνδυασμό με μακροπροληπτικούς χειρισμούς για να αποφευχθεί η υπερθέρμανση της γερμανικής οικονομίας.

Αν και στις αναδυόμενες χώρες οι Αρχές έχουν πείσει τους επενδυτές ότι μπορούν να αντιμετωπίσουν την πολιτική εξομάλυνσης της Fed, σε περίπτωση που η τελευταία γίνει πιο επιθετική, είναι πιθανό να διαταραχθεί το περιβάλλον στις αγορές μετοχών και ομολόγων των αναδυόμενων αγορών.