ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ε.Ε.: Χαμηλότερα των προσδοκιών τα αποτελέσματα από τις επενδύσεις στα αεροδρόμια

e-e-chamilotera-ton-prosdokion-ta-apotelesmata-apo-tis-ependyseis-sta-aerodromia-2059565

Την περιορισμένη αποδοτικότητα των χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ επενδύσεων σε αεροδρόμια, επισημαίνει έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΕΣ), που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Σύμφωνα με την έκθεση, οι χρηματοδοτούμενες από την ΕΕ επενδύσεις σε αερολιμένες δεν απέφεραν τα αναμενόμενα αποτελέσματα ούτε ήταν ιδιαίτερα αποδοτικές από οικονομική άποψη. Αυτό οφείλεται στην έλλειψη κατάλληλου σχεδιασμού των αερολιμένων, στα υπερμεγέθη έργα σε σχέση με τον αριθμό των αεροσκαφών και των επιβατών που εξυπηρετούν, καθώς και στο γεγονός ότι ορισμένα από τα χρηματοδοτούμενα αεροδρόμια βρίσκονται πολύ κοντά μεταξύ τους.

Οι ελεγκτές του ΕΕΣ εξέτασαν επενδυτικά έργα σε 20 αεροδρόμια στην Εσθονία, την Ελλάδα, την Ιταλία, την Πολωνία και την Ισπανία, για τα οποία είχαν καταβληθεί περισσότερα από 666 εκατομμύρια ευρώ κατά την περίοδο 2000-2013 και διαπίστωσαν ότι μόνο τα μισά είχαν ανάγκη χρηματοδότησης των επενδύσεων από την ΕΕ. Το ΕΕΣ διαπίστωσε, επίσης, ότι οι υποδομές στις οποίες έχει επενδύσει η ΕΕ, συχνά υποχρησιμοποιούνται, ενώ υποδομές αξίας περί τα 38 εκατομμύρια ευρώ δεν χρησιμοποιούνται καθόλου.

Αύξηση του αριθμού των επιβατών διαπιστώθηκε μόνο για το ήμισυ των αερολιμένων, που υποβλήθηκαν σε έλεγχο, ενώ για περισσότερους από τους μισούς οι πραγματικές αυξήσεις της εναέριας κυκλοφορίας υπολείπονταν σε μεγάλο βαθμό των αρχικών προβλέψεων. Επιπλέον, για τους περισσότερους αερολιμένες ελάχιστα ήταν τα στοιχεία που αποδείκνυαν βελτιώσεις στην εξυπηρέτηση πελατών ή περιφερειακά κοινωνικο-οικονομικά οφέλη.

Σε ότι αφορά την Ελλάδα, ελέγχθηκε η αποδοτικότητα επενδύσεων στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης, (54 εκατομμύρια ευρώ την περίοδο 2001-2009) στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου (9,24 εκατομμύρια μεταξύ 2001-2005) και στο αεροδρόμιο «Αριστοτέλης» της Καστοριάς (5,6 εκατομμύρια μεταξύ 1999-2003). Σε γενικές γραμμές, το ΕΣ διαπιστώνει ότι και τα τρία αυτά αεροδρόμια έχουν ελάχιστα περιφερειακά κοινωνικο-οικονομικά οφέλη, όπως π.χ. δημιουργία πρόσθετων θέσεων εργασίας.

Ειδικότερα σε ότι αφορά το αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης, το ΕΣ διαπίστωσε ότι δεν χρησιμοποιείται μέρος των υποδομών που έχουν χρηματοδοτηθεί με ευρωπαϊκά κονδύλια ύψους 7 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με την έκθεση του ΕΣ, δύο νέα κτίρια Cargo και ένας χώρος στάθμευσης δεν λειτουργούν, ενώ μόνο ένα από τα δύο ανακαινισμένα κτίρια Cargo λειτουργούσαν κατά τη στιγμή της επίσκεψης ελέγχου.

Το αεροδρόμιο της Καστοριάς, μαζί με άλλα πέντε αεροδρόμια της Ισπανίας και ένα της Ιταλίας κατατάσσονται στην κατηγορία των «μη κερδοφόρων» και «μη οικονομικά βιώσιμων» αεροδρομίων. Πρόκειται για μικρά περιφερειακά αεροδρόμια που έχουν λιγότερους από 100.000 επιβάτες ετησίως και, σύμφωνα με το ΕΕΣ, η λειτουργία τους απαιτεί συνεχή οικονομική στήριξη.

Καταλήγοντας, το ΕΕΣ σημειώνει ότι η εναέρια κυκλοφορία στην Ευρώπη προβλέπεται να διπλασιαστεί έως το 2030 και επισημαίνει ότι «εάν η Ευρώπη επιθυμεί να ανταποκριθεί σε αυτή την πρόσθετη ζήτηση, τόσο η Επιτροπή όσο και τα κράτη μέλη πρέπει να βελτιώσουν τον τρόπο που επενδύουν στα αεροδρόμια, χρηματοδοτώντας μόνον αυτά που είναι κερδοφόρα και έχουν πραγματική επενδυτική ανάγκη».