ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σύντομα

syntoma-2074293

Yahoo

350 θέσεις εργασίας πρόκειται να καταργήσει στην Κίνα, καθώς αποφάσισε να κλείσει το γραφείο όπου στεγάζει τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Το γραφείο αυτό ήταν η μοναδική φυσική παρουσία της Yahoo στην Κίνα, καθώς οι υπόλοιπες δραστηριότητες είχαν μεταφερθεί στην Alibaba. Η απόφαση εντάσσεται σε σχέδιο για συγχωνεύσεις υπηρεσιών στο πλαίσιο περικοπής κόστους διεθνώς.

ΙρλανδΙα

-0,01% το επιτόκιο με το οποίο δανείστηκε η χώρα κατά την έκδοση εξάμηνων εντόκων για 500 εκατ. ευρώ. Η Ιρλανδία, αφού βγήκε με επιτυχία από το μνημόνιο και άρχισε να αποπληρώνει τα δάνεια προς το ΔΝΤ νωρίτερα, δανείστηκε και για πρώτη φορά με αρνητικό επιτόκιο.

ΗΠΑ

14,8% αυξήθηκε το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών το δ΄ τρίμηνο και ανήλθε στα 113,5 δισ. ευρώ. Επίσης, μικρή αύξηση εμφάνισαν οι νέες αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας στις ΗΠΑ, παραμένοντας ωστόσο κάτω από το όριο των 300.000 αιτήσεων.

ΟΟΣΑ

1,4% ρυθμό ανάπτυξης προβλέπει ο Οργανισμός για την Ευρωζώνη το 2015 και 2% το 2016. Η παγκόσμια οικονομία προβλέπεται να αναπτυχθεί με 4% το 2015 και 4,3% το 2016. Το περιβάλλον χαμηλού πληθωρισμού και επιτοκίων δημιουργεί κινδύνους για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, προειδοποιεί ο ΟΟΣΑ.

ΕΥΡΩΖΩΝΗ

7,9 δισ. ευρώ το εμπορικό πλεόνασμα τον Ιανουάριο από 100 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο του 2014, σύμφωνα με τη Eurostat. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται κυρίως στη μείωση των εξαγωγών κατά 6%, που αντικατοπτρίζει την υποχώρηση που καταγράφεται στις τιμές της εισαγόμενης ενέργειας, ενώ οι εξαγωγές έμειναν αμετάβλητες.