ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σε bad bank μεταφέρει η Ιταλία «κόκκινα» δάνεια 330 δισ. ευρώ

Σε bad bank μεταφέρει η Ιταλία «κόκκινα» δάνεια 330 δισ. ευρώ

Τη δική της εκδοχή μιας «κακής» τράπεζας σχεδιάζει η ιταλική κυβέρνηση προκειμένου να απαλλάξει τις τράπεζες από μη εξυπηρετούμενα δάνεια 330 δισ. ευρώ, με στόχο να ενισχυθεί η αδύναμη ανάπτυξη στην τρίτη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης. Η πρωτοβουλία αυτή, ωστόσο, μπορεί να συναντήσει αντίσταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία έχει απορρίψει τις αρχικές προτάσεις του υπουργείου Οικονομικών της Ιταλίας επειδή «οποιαδήποτε παρέμβαση από τη Ρώμη εκλαμβάνεται ως κρατική βοήθεια», όπως επισημαίνουν αξιωματούχοι των Βρυξελλών στη βρετανική εφημερίδα Financial Times.

Η Ρώμη εξετάζει τη δημιουργία ενός ιδιωτικού οχήματος, όπου τα χρέη υψηλής εξασφάλισης, δηλαδή τα πιο «ασφαλή» ομόλογα, θα είναι εγγυημένα από το κράτος, πιθανώς μέσω του κρατικού ταμείου ανάπτυξης Cassa Depositi e Prestiti. Στόχος της ιταλικής κυβέρνησης είναι να γεφυρωθεί το χάσμα ανάμεσα στις τιμές που ζητούν οι τράπεζες για να πουλήσουν τα χαρτοφυλάκια των «κόκκινων» δανείων και στο αντίτιμο που προσφέρουν funds και ιδιωτικές εταιρείες για να αγοράσουν. Κυβερνητικό στέλεχος δήλωσε πως η εκκαθάριση των τραπεζικών ισολογισμών από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια θα δράσει ως μια «σφαίρα από ασήμι» στην ενίσχυση της ανάπτυξης.

Η ιταλική κυβέρνηση προτίθεται να λάβει τόσο δραστικά μέτρα προκειμένου να διαδραματίσει ο τραπεζικός κλάδος έναν πιο δυναμικό ρόλο στην ανάκαμψη της οικονομίας. Οικονομικοί αναλυτές έχουν κατ’ επανάληψιν τονίσει πως η εκκαθάριση των αμερικανικών τραπεζών από προβληματικά περιουσιακά στοιχεία που ανέλαβε η ομοσπονδιακή τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 και η ταχεία ανακεφαλαιοποίησή τους διαδραμάτισαν πρωταγωνιστικό ρόλο στην άμεση ανάκαμψη της αμερικανικής οικονομίας. Στην Ευρωζώνη ήταν χρονοβόρος η διαδικασία για τη δημιουργία μιας τραπεζικής ένωσης, που τίθεται σε ισχύ από το 2016 και βάσει της οποίας θέτει μια ιεραρχία για τον καταμερισμό των απωλειών με αφετηρία τους μετόχους, αφήνοντας τελευταίους τους καταθέτες άνω των 100.000 ευρώ.

Διάσωση για «4»

Oι Βρυξέλλες έδωσαν το πράσινο φως για τη διάσωση τεσσάρων μικρών τραπεζών της Ιταλίας με κόστος 3,6 δισ. ευρώ που θα αναλάβει το νεοσύστατο ταμείο National Resolution Fund, το οποίο χρηματοδοτείται από τα υγιή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της χώρας. Η κυβέρνηση του Ματέο Ρέντσι εντείνει, όσο το επιτρέπουν οι περιορισμοί των Βρυξελλών, τις προσπάθειες για τη διάσωση των προβληματικών τραπεζών πριν τεθεί σε λειτουργία η τραπεζική ένωση, με βάση την οποία οι τραπεζικές απώλειες καταμερίζονται ιεραρχικά στους μετόχους, τους ομολογιούχους και τους καταθέτες με λογαριασμούς άνω των 100.000 ευρώ. Η «επιχείρηση διάσωσης» των Banca delle Marche, Banca Popolare dell’Etruria, Cassa di Risparmio di Ferrara και Cassa di Risparmio di Chieti θα πραγματοποιηθεί υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ιταλίας, και έτσι αυτή τη φορά δεν θα επιβαρύνει τους φορολογουμένους, όπως έχει επισημανθεί από την κεντρική τράπεζα. Οι εν λόγω τράπεζες δεν είναι τόσο μεγάλες ώστε να αποτελέσουν συστημικό κίνδυνο.