ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ξεκάθαρους όρους φορολογίας θέλουν οι επενδυτές

7_5-million

O φορολογικός τομέας θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ανάδειξη των πρωταθλητών του κλάδου διαχείρισης περιουσίας, σύμφωνα με μελέτη της PwC. Τα υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία αναμένεται να εκτοξευτούν παγκοσμίως στα 102 τρισ. δολ. το 2020 και, σύμφωνα με τη νέα έρευνα της PwC, οι φορολογικές υπηρεσίες, οι οποίες πρόκειται να υποστούν σημαντικές αλλαγές, θα βοηθήσουν σε μεγάλο βαθμό στην ανάδειξη των οργανισμών που θα εξασφαλίσουν το μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς.

Oι διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων αρχίζουν να επεκτείνουν τη δραστηριότητά τους σε ευρύτερη γκάμα προϊόντων, δημιουργώντας έναν νέο τύπο διαχειριστή παγκόσμιας εμβέλειας. Το γεγονός αυτό έχει συγκεντρώσει το ενδιαφέρον των φορολογικών αρχών, οι οποίες έως το 2020 θα έχουν συγκροτήσει ομάδες ειδικών που θα διαθέτουν τις δεξιότητες που απαιτούνται για τη διενέργεια πολύ πιο λεπτομερών ελέγχων σε σχέση με το παρελθόν, και θα έχουν τη δυνατότητα να απαιτήσουν πληροφορίες για τους επενδυτές σε πραγματικό χρόνο.

Συνεπώς, οι επενδυτές θα απαιτούν από τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών διαχείρισης περιουσίας να διαθέτουν ισχυρές και αποτελεσματικές φορολογικές υποδομές. Θα έχουν ελάχιστη ανοχή απέναντι στη φορολογική αβεβαιότητα ή τις φορολογικές αναπροσαρμογές και θα προτιμούν εταιρείες που προσφέρουν προϊόντα που ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένα φορολογικά προφίλ επενδυτών. Οι υποψήφιοι επενδυτές θα ζητούν πληροφορίες για τις φορολογικές γνωστοποιήσεις, λαμβάνοντας υπ’ όψιν ακόμη και την ατομική τους φορολογική επιβάρυνση, πριν αποφασίσουν να επενδύσουν σε κάποιο fund. Θα αναζητούν μεγαλύτερη βεβαιότητα όσον αφορά τη φορολογία.

Ο ανταγωνισμός στον τομέα της φορολόγησης των επενδυτικών χαρτοφυλακίων θα ενταθεί. Οταν προωθούν νέα προϊόντα, οι διαχειριστές περιουσίας θα πρέπει σε συστηματική βάση να πραγματοποιούν λεπτομερείς αξιολογήσεις για να τα καθιστούν ανταγωνιστικά σε όλα τα κανάλια.