ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΟΣΑ: Αύξηση γερμανικών επενδύσεων λόγω δημογραφικού

oassa1

Εκκληση απευθύνει προς τη Γερμανία ο Οργανισμός για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη (ΟΟΣΑ) να αυξήσει τις επενδύσεις της, επειδή διαπιστώνει πως η γήρανση του πληθυσμού της σε συνδυασμό με τη ραγδαία πρόοδο της τεχνολογίας απαιτεί πρωτοβουλίες για ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού και της κοινωνικής συνοχής. Στην τελευταία του έκθεση ο διεθνής οργανισμός επισημαίνει πως η χώρα, αν και εμφανίζει δυναμική ανάκαμψη και υψηλή ανταγωνιστικότητα, χρειάζεται υψηλότερες δημόσιες δαπάνες, ώστε να επωφεληθεί από τα ταλέντα όλων όσοι βρίσκονται σε παραγωγική ηλικία, χωρίς αποκλεισμούς.

Ο γενικός γραμματέας του ΟΟΣΑ, Ανχελ Γκουρία, επισήμανε και τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Γερμανία: την ενίσχυση της παραγωγικότητας, τη βελτίωση του επιπέδου ζωής στην ταχέως γηράσκουσα κοινωνία και τη διασφάλιση της ενσωμάτωσης των νεοαφιχθέντων μεταναστών/προσφύγων. Χαρακτηριστικά, υπογράμμισε ο κ. Γκουρία πως «η γερμανική οικονομία έχει καλές επιδόσεις με ζωηρές εξαγωγές και χαμηλή ανεργία, ανεξαρτήτως της διεθνούς οικονομικής αναταραχής». Αναλύοντας περαιτέρω τις εκτιμήσεις του ΟΟΣΑ, ο γενικός γραμματέας τόνισε πως η χώρα πρέπει να χρησιμοποιήσει την ισχυρή της θέση για να προετοιμαστεί για το μέλλον, κυρίως διασφαλίζοντας την επιτυχή ενσωμάτωση των ξένων πληθυσμών. Επιπλέον, ανέφερε πως μια αύξηση κρατικών επενδύσεων μπορεί να τονώσει την παραγωγικότητα και το βιοτικό επίπεδο. Ειδικά η διοχέτευση κεφαλαίων στην εκπαίδευση, τη διά βίου κατάρτιση, τις κοινωνικές υπηρεσίες, καθώς και την αύξηση των δημοσίων επενδύσεων στους φτωχούς δήμους της χώρας, θα συνέβαλλε σε οικονομική ανάπτυξη, η οποία θα επιμεριζόταν σε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους. Εξίσου σημαντικό για την οικονομία θεωρεί ο ΟΟΣΑ την αναζωογόνηση της ανταγωνιστικότητας στον κλάδο της μεταποίησης στη Γερμανία.

Αντιστροφή

Στην έκθεσή του ο ΟΟΣΑ υπογραμμίζει πως οι προσφυγικές ροές συνιστούν ευκαιρία να τονωθούν τα δημογραφικά στοιχεία της Γερμανίας και να οικοδομηθεί η βάση μιας περισσότερο διαφοροποιημένης και παραγωγικής οικονομίας και μιας συνεκτικότερης κοινωνίας. Στοχεύοντας σε ταχεία ενσωμάτωση, χρειάζονται επενδύσεις σε επαγγελματική κατάρτιση και γλωσσική επάρκεια των νεοεισερχόμενων πληθυσμών, ενώ και η πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας θα πρέπει να είναι γρήγορη, ώστε να καταστούν εμφανή τα οφέλη σε παραγωγικότητα.

Επιπλέον, με το ίδιο σκεπτικό της πλήρους εκμετάλλευσης των δεξιοτήτων όλου του ενεργού πληθυσμού, ο ΟΟΣΑ συνιστά να ληφθούν περαιτέρω πρωτοβουλίες για την αγορά εργασίας με έμφαση στις γυναίκες. Οπως επισημαίνει ο διεθνής οργανισμός, η Γερμανία έχει ήδη εφαρμόσει ευρείες μεταρρυθμίσεις. Εντούτοις, χρειάζονται επιπρόσθετες για να μειωθούν τα εμπόδια που συναντούν οι γυναίκες στην ανάπτυξη της σταδιοδρομίας τους, να ενισχυθούν οι επενδύσεις στα συστήματα φύλαξης των παιδιών, στη νηπιακή αγωγή και στα ολοήμερα σχολεία, καθώς και να μειωθεί η φορολογία που ισχύει σήμερα για το άτομο που φέρνει τον δεύτερο μισθό στο νοικοκυριό. Η πρόβλεψη αυτή αποτρέπει πολλές γυναίκες να αναζητήσουν πλήρη απασχόληση, ενώ αν δίνονταν φορολογικά κίνητρα, η τάση αυτή θα αντιστρεφόταν. Τέλος, στην έκθεση του ΟΟΣΑ για τη Γερμανία, ανάφερε την ανάγκη να αυξηθεί η ηλικία συνταξιοδότησης, καθώς και να γίνουν μεταρρυθμίσεις ώστε να αρθούν τα εμπόδια στην απασχόληση μεγαλύτερης ηλικίας εργαζομένων.