ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τρεις μεγάλες απειλές για την ευάλωτη διεθνή οικονομία εντοπίζει το ΔΝΤ

13s23provldnt

Εκτεθειμένη σε κινδύνους, όπως μια νέα αστάθεια στις αγορές, μια παρατεταμένη περίοδος φτηνού πετρελαίου ή μια ραγδαία επιβράδυνση της Κίνας, βλέπει το ΔΝΤ την παγκόσμια οικονομία, για την οποία επισημαίνει ότι εξακολουθεί να ανακάμπτει αλλά με χαμηλούς ρυθμούς. Στην εαρινή έκθεσή του για την παγκόσμια οικονομία συγκαταλέγει στους παράγοντες που διατηρούν αναιμική την ανάπτυξη των ανεπτυγμένων οικονομιών τη χαμηλή ζήτηση, τα δημογραφικά προβλήματα και την περιορισμένη αύξηση της παραγωγικότητας. Την ίδια στιγμή, διαπιστώνει πως αναδυόμενες και αναπτυσσόμενες οικονομίες εξακολουθούν να αντιπροσωπεύουν τη «μερίδα του λέοντος» στην παγκόσμια ανάπτυξη, αλλά με χαμηλότερους ρυθμούς και σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ τους.

Ετσι, το Ταμείο αναθεωρεί προς τα κάτω τις προβλέψεις του για την παγκόσμια οικονομία σε σύγκριση με εκείνες του Ιανουαρίου: εκτιμά πως η παγκόσμια οικονομία θα αναπτυχθεί κατά 3,2% το τρέχον έτος και κατά 3,5% το επόμενο, αφαιρώντας δηλαδή από τις προβλέψεις του Ιανουαρίου 0,2% και 0,1% αντιστοίχως.

Συστάσεις

Προκειμένου να τονωθεί η ζήτηση, ώστε να ενισχυθεί η ανάπτυξη βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα, το Ταμείο επανέρχεται στις συστάσεις του για διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και ειδικότερα: τη μείωση της αναποτελεσματικής φορολογίας στην εργασία και την αύξηση των δαπανών για την έρευνα και την ανάπτυξη, καθώς και δυναμικές παρεμβάσεις στην αγορά εργασίας, όπως τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης που επαναφέρουν τους ανέργους στον εργασιακό στίβο. Προτείνει, επίσης, μεταρρυθμίσεις στις αγορές προϊόντων με στόχο να τονωθεί ο ανταγωνισμός μεταξύ επιχειρήσεων και να διευκολυνθούν οι επιχειρήσεις να προσελκύσουν επενδύσεις αλλά και μέτρα που θα συνοδεύουν τη μείωση των επιδομάτων ανεργίας και των ρυθμίσεων που προστατεύουν τις θέσεις εργασίας, ώστε να περιορισθούν οι επιπτώσεις αυτών των μεταρρυθμίσεων στις πλέον ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Συνιστά παράλληλα δημοσιονομικές πολιτικές που θα βασίζονται σε έναν αναπτυξιακό συνδυασμό φορολογίας και δαπανών, καθώς και μέτρα τόνωσης της ανάπτυξης όταν υπάρχει ανάγκη και εφ’ όσον το επιτρέπουν τα δημοσιονομικά δεδομένα. Σε ό,τι αφορά την αναπτυξιακή νομισματική πολιτική, το Ταμείο τονίζει πως εξακολουθεί να είναι ουσιώδης για πολλές ανεπτυγμένες οικονομίες και αναγκαία για να στηρίξει την οικονομική δραστηριότητα αλλά και να αυξήσει τις προσδοκίες για πληθωρισμό. Στις αναδυόμενες αγορές εκτιμά, πάντως, πως η νομισματική πολιτική πρέπει να αντισταθμίζει τον αντίκτυπο που έχει στον πληθωρισμό η υποχώρηση των νομισμάτων τους. Συνιστά επίσης στις αρχές των χωρών να τροποποιούν τις συναλλαγματικές ισοτιμίες όταν χρειάζεται να περιφρουρηθούν οι οικονομίες από εξωτερικά σοκ στο εμπόριο.

Στάσιμες οι ΗΠΑ

Ειδικότερα για τις ΗΠΑ το Ταμείο εκτιμά ότι η ανάπτυξη θα παραμείνει μεν στάσιμη στο 2,4% φέτος, αλλά θα τονωθεί η ζήτηση, θα βελτιωθεί η δημοσιονομική εικόνα της οικονομίας όπως επίσης και η αγορά ακινήτων. Αναφερόμενο στην Ευρωζώνη, αποδίδει στην ανεπάρκεια επενδύσεων, στην υψηλή ανεργία αλλά και στους προβληματικούς ισολογισμούς επιχειρήσεων τον χαμηλό ρυθμό ανάπτυξης που εκτιμά πως δεν θα υπερβεί το 1,5% φέτος και το 1,6% το επόμενο έτος. Οσον αφορά την Ιαπωνία, άλλωστε, διαπιστώνει πως ανάπτυξη και πληθωρισμός βρίσκονται σε χαμηλότερα επίπεδα από τις προσδοκίες ως απόρροια της πτώσης που σημείωσε η ιδιωτική κατανάλωση και εκτιμά πως η ανάπτυξη θα παραμείνει μόλις στο 0,5% φέτος με προοπτική να διολισθήσει εκ νέου σε ύφεση στο -0,1% το επόμενο έτος, οπότε και αναμένεται να τεθεί σε ισχύ η επόμενη αύξηση του ΦΠΑ. Για τις αναδυόμενες αγορές και αναπτυσσόμενες οικονομίες, προβλέπει ήπια ανάπτυξη με μέσο όρο 4,1% για φέτος και 4,6% το επόμενο έτος και επικαλείται έναν συνδυασμό παραγόντων που ευθύνονται παράλληλα και για τις μεγάλες αποκλίσεις ανάμεσα στις αναδυόμενες οικονομίες. Ανάμεσά τους η επιβράδυνση που αναπόφευκτα υφίστανται οι πετρελαιοπαραγωγοί χώρες εξαιτίας της πτώσης της τιμής του πετρελαίου αλλά και η αποδυνάμωση των οικονομιών που παράγουν άλλες πρώτες ύλες και εμπορεύματα.