ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυστηροί κανόνες και μετά το Brexit

16brexit

Η Βρετανία δεν πρόκειται να απαλλαγεί από τις αυστηρές ρυθμίσεις που έχει επιβάλει η Ε.Ε. στον χρηματοπιστωτικό κλάδο, ακόμη κι αν επιλέξει να αποχωρήσει από αυτήν. Θα αναγκαστεί, αντιθέτως, να συμμορφωθεί με αυτές, προκειμένου να διασφαλίσει πρόσβαση στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά των 500 εκατ. ανθρώπων. Αυτή είναι η εκτίμηση της Διεθνούς Ενωσης Κεφαλαιαγορών (ICMA), της ομάδας πίεσης τραπεζικών συμφερόντων, που σημειωτέον έχει επανειλημμένως επικρίνει τις αυστηρές ρυθμίσεις στον χρηματοπιστωτικό κλάδο.

Η εν λόγω ένωση επισημαίνει πως αρκετά hedge funds τάσσονται υπέρ της εξόδου της Βρετανίας από την Ε.Ε., προσβλέποντας στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος χαλαρότερων ρυθμίσεων. Οπως, όμως, τονίζει ο Πολ Ρίτσαρντς της ICMA, η Βρετανία αφενός θα υποστεί πιέσεις για να παραμείνει πιστή στο ίδιο ρυθμιστικό πλαίσιο το οποίο έχει θέσει σε παγκόσμιο επίπεδο το G20 και αφετέρου οι ρυθμιστικές της αρχές έχουν τα τελευταία χρόνια επιδείξει ιδιαίτερο ζήλο στην προώθηση αυστηρών ρυθμίσεων.

Εμπορικές συμφωνίες

Σε σχετική έκθεσή της, η ICMA σκιαγραφεί τις ευρύτατες επιπτώσεις που θα έχει στις χρηματαγορές της Βρετανίας η έξοδός της από την Ε.Ε.

Μάλιστα φθάνει στο σημείο να υπενθυμίσει στην ηγεσία της χώρας ότι δεν έχει εμπλακεί σε διαπραγματεύσεις για τη σύναψη εμπορικών συμφωνιών, εδώ και περισσότερο από 40 χρόνια, και αν εγκαταλείψει την Ε.Ε., θα χρειαστεί να εκπαιδεύσει αξιωματούχους ή να προσλάβει ειδικούς για τη διεξαγωγή συνομιλιών. Και όπως επισημαίνει το Reuters, ενδεικτικό του πόσο δύσκολο είναι να γίνουν εκατέρωθεν αποδεκτά δύο διαφορετικά ρυθμιστικά πλαίσια από δύο διαφορετικές γεωγραφικές και οικονομικές ζώνες είναι το γεγονός ότι μόλις τον Φεβρουάριο πέτυχαν να συνάψουν σχετική συμφωνία η Ε.Ε. με τις ΗΠΑ, ύστερα από προσπάθειες τουλάχιστον τριών ετών. Παράλληλα η ICMA συντάσσεται με όσους υποστηρίζουν πως σε περίπτωση Brexit θα υπονομευθεί ο ρόλος του City του Λονδίνου ως χρηματοπιστωτικού κέντρου της Ε.Ε.

Οπως υπογραμμίζει, «δεν είναι σαφές σε ποιο βαθμό θα μπορεί η υποδομή της αγοράς της Ευρωζώνης να παραμείνει στη Βρετανία αν αυτή αποφασίσει να εγκαταλείψει την Ε.Ε.». Αναμένεται, πράγματι, πως σε περίπτωση Brexit η ΕΚΤ θα ασκήσει πιέσεις για να μεταφερθεί αλλού η αγορά παραγώγων που βρίσκεται στο Λονδίνο και η οποία ανέρχεται σε πολλά τρισ. ευρώ.