ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στο 25% έχει εκτοξευθεί η ανεργία των νέων στη Γαλλία

Στο 25% έχει εκτοξευθεί η ανεργία των νέων στη Γαλλία

Με την ανεργία των νέων της Γαλλίας να ανέρχεται στο 25%, το γαλλικό κράτος καταβάλλει συνεχείς προσπάθειες για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Οπως φαίνεται, όμως, οι προσπάθειες αυτές παραμένουν έως τώρα συνήθως ατελέσφορες.

Μεταξύ των μέσων που χρησιμοποιεί είναι τα τουλάχιστον 100 σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, όπως αποκαλούνται οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί που δίνουν τη δυνατότητα σε όσους νέους έχουν εγκαταλείψει το σχολείο, να αποκτήσουν το αναγκαίο για την επαγγελματική τους αποκατάσταση απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αλλά και την τεχνογνωσία για την ανεύρεση θέσεων εργασίας. Τα σχολεία αυτά είναι διασκορπισμένα σε όλη την επικράτεια της Γαλλίας, συνήθως χρηματοδοτούνται από τα κρατικά ταμεία – συχνά από τα ταμεία των περιφερειακών αρχών.

Αυτά τα εκπαιδευτικά ιδρύματα είναι καίριας σημασίας για την αντιμετώπιση του προβλήματος, καθώς κάθε χρόνο στη Γαλλία περίπου 150.000 νέες και νέοι εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατον να βρουν δουλειά. Από αυτούς, όμως, μόνον 14.400 νέες και νέοι φοιτούν κάθε χρόνο στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, ενώ μετά την αποφοίτησή τους κατορθώνουν να βρουν θέση εργασίας ή πρακτικής εξάσκησης οι μισοί και λίγο περισσότερο από αυτούς. Εν ολίγοις, η φοίτηση στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας δεν διασφαλίζει κάποια απασχόληση, αλλά εναπόκειται στους ίδιους τους νέους πώς θα αξιοποιήσουν τη δεύτερη ευκαιρία. Τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας απευθύνονται σε νέες και νέους από 18 έως 25 ετών, και η φοίτηση σε αυτά διαρκεί από έξι έως δέκα μήνες.

Οπως σχολιάζει ο Βενσάν Νουαγιέ, διευθυντής σχολείου δεύτερης ευκαιρίας στο Παρίσι, πολλοί από τους νέους που φοιτούν στα σχολεία αυτά μένουν ακόμη με τους γονείς τους, αλλά κάποιοι άλλοι είναι άστεγοι και συντηρούνται από την κοινωνική πρόνοια. Τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας συνεργάζονται με επιχειρήσεις, που δίνουν στους νέους τη δυνατότητα να κάνουν πρακτική εξάσκηση. Εξάλλου, στη διάρκεια της φοίτησής τους, οι μαθητές λαμβάνουν έναν μικρό μισθό, που κυμαίνεται από 300 έως 600 ευρώ τον μήνα. Σημειωτέον ότι η αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων συγκαταλέγεται στις προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σύμφωνα με την Eurostat, σε όλη την Ε.Ε. υπάρχουν περίπου 7,5 εκατ. νέοι από 15 έως 24 ετών που δεν εργάζονται και δεν σπουδάζουν, ούτε βρίσκονται σε κάποιο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης.

Σε όλη την Ε.Ε., περίπου το 29,7% των νέων από 15 έως και 29 ετών αντιμετωπίζουν άμεσα το φάσμα της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.