ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αλλαγές στο ασφαλιστικό σύστημα συστήνει το ΔΝΤ και στη Γερμανία

allages-sto-asfalistiko-systima-systinei-to-dnt-kai-sti-germania-2133061

Ικανοποιητική θα είναι και φέτος η ανάπτυξη της Γερμανίας, που ωστόσο χρειάζεται αύξηση των δημοσίων επενδύσεων, μεταρρυθμίσεις που θα διασφαλίσουν τη βιωσιμότητα του συνταξιοδοτικού συστήματος και ενίσχυση της εποπτείας στον τραπεζικό της τομέα. Αυτή είναι η εκτίμηση του ΔΝΤ, που παράλληλα προειδοποιεί τη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης πως θα μπορούσε να υπονομευθεί η ανάπτυξή της από μια περαιτέρω μείωση της εξωτερικής ζήτησης και της εμπιστοσύνης στην Ευρωζώνη αλλά και από μια νέα κρίση στις ευρωπαϊκές αγορές χρέους.

Εκτιμώντας ότι η γερμανική οικονομία θα σημειώσει φέτος ανάπτυξη 1,5%, το Ταμείο την αποδίδει στην αναπτυξιακή νομισματική πολιτική της ΕΚΤ, την ευνοϊκή δημοσιονομική πολιτική αλλά και στον ευεργετικό αντίκτυπο από το φθηνό πετρέλαιο. Υπογραμμίζει πως οι παράγοντες αυτοί εξισορροπούν τη μειωμένη ζήτηση για γερμανικά προϊόντα από τις αναδυόμενες οικονομίες και από καίριους πελάτες της από τον ανεπτυγμένο κόσμο. Οπως επισημαίνει, η αγορά εργασίας στη χώρα είναι υγιής και η αυξημένη απασχόληση ενισχύει το διαθέσιμο εισόδημα των Γερμανών, ενώ αυξάνεται η χορήγηση πιστώσεων. Προεξοφλεί, έτσι, τόνωση των επενδύσεων στην αγορά κατοικίας σε αναλογία με την αυξανόμενη ζήτηση για στέγη.

Το Ταμείο υπογραμμίζει πως η Γερμανία αποτελεί έδρα πολλών συστημικής σημασίας τραπεζών και καλεί τις αρμόδιες αρχές να διασφαλίσουν πως το τραπεζικό σύστημα της χώρας θα προσαρμοσθεί σε μια παρατεταμένη περίοδο χαμηλών επιτοκίων. Αποδίδει τη χαμηλή κερδοφορία των γερμανικών τραπεζών σε έναν συνδυασμό παρεπόμενων της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης όπως τα πρόστιμα σε γερμανικές τράπεζες και τονίζει την ανάγκη να προσαρμοσθεί το σύστημα στο νέο ρυθμιστικό περιβάλλον και στις τεχνολογικές εξελίξεις. Τονίζει την ανάγκη να ενισχυθεί η εποπτεία των τραπεζών τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επιπλέον, συνιστά να ολοκληρωθεί το ταχύτερο δυνατόν ο σχεδιασμός για την εκκαθάριση μεγάλων τραπεζών που δραστηριοποιούνται σε περισσότερες χώρες και να διασαφηνισθούν οι συμφωνίες για τον συντονισμό των κινήσεων μεταξύ εθνικών και ευρωπαϊκών αρχών σε περίπτωση συστημικής κρίσης. Υπογραμμίζει ειδικότερα πως οι εποπτικές αρχές του τραπεζικού συστήματος πρέπει να ενημερώνουν τις τράπεζες για τις προσδοκίες τους, να ενισχυθούν οι έλεγχοι των εποπτικών συμβουλίων καθώς και οι λογιστικοί έλεγχοι, να παρακολουθείται και να καταγράφεται η έκθεση σε συναφή ιδρύματα καθώς και ο λειτουργικός κίνδυνος.

Δεδομένου ότι η ισχυρή απασχόληση αυξάνει παράλληλα τα έσοδα του γερμανικού κράτους, το Ταμείο προεξοφλεί αύξηση των δημοσίων δαπανών μέσα στο έτος που εκτιμά πως θα διοχετευθούν σε κοινωνικές παροχές και σε στήριξη των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο και σε μικρότερο βαθμό σε δημόσιες επενδύσεις. Υπολογίζει μάλιστα πως οι δαπάνες του γερμανικού κράτους για την τόνωση της ανάπτυξης θα ανέλθουν φέτος στο 1% του ΑΕΠ, αλλά συνιστά περαιτέρω επενδύσεις στη χώρα. Οπως υπογραμμίζει, οι δημόσιες επενδύσεις έχουν παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα για πολλά χρόνια και ιδιαιτέρως σε περιφερειακό επίπεδο, με αποτέλεσμα να έχει πληγεί η δυνατότητα των αρμόδιων αρχών για σχεδιασμό και εκτέλεση νέων έργων.

Σε ό,τι αφορά το συνταξιοδοτικό σύστημα της Γερμανίας, το ΔΝΤ προεξοφλεί πως θα ενταθούν οι πιέσεις στα δημόσια οικονομικά, ενώ ο υφιστάμενος μηχανισμός αυτόματης προσαρμογής που διασφαλίζει τη βιωσιμότητα του συστήματος θα οδηγήσει σε μόνιμες αυξήσεις των εισφορών και αύξηση της φορολογίας στην εργασία καθώς και σε μείωση των συντάξεων. Ως εκ τούτου, συνιστά να παραταθεί ο εργασιακός βίος ώστε να διασφαλισθεί ένα ικανοποιητικό εισόδημα για την τρίτη ηλικία και επισημαίνει πως αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την προσαρμογή του ορίου συνταξιοδότησης στο προσδόκιμο ζωής.