ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υποβαθμίζει και το EFSF η Moody’s

Ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody’s, ανακοίνωσε ότι
υποβαθμίζει την προοπτική του κύριου ταμείου διάσωσης της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) που μέχρι
τώρα διατηρεί την κορυφαία βαθμολογία Aaa από τη Moody’s,
δημιουργήθηκε πριν από δύο χρόνια για να διασώσει τις κυβερνήσεις
της ευρωζώνης, που δεν ήταν σε θέση να δανείζονται με βιώσιμο
τρόπο, μέσω της αγοράς των ομολόγων.

Η αλλαγή της προοπτικής του ταμείου (EFSF) από σταθερή σε αρνητική,
δείχνει ότι η Moody’s εξετάζει το ενδεχόμενο υποβάθμισης της
πιστοληπτικής ικανότητας του ταμείου σε περίπτωση που οι αντίξοες
οικονομικές συνθήκες εξακολουθούν να υφίστανται.

Η αλλαγή της προοπτικής του ταμείου διάσωσης, είναι μια άμεση
συνέπεια της απόφασης της Moody’s, να θέσει επίσης σε αρνητική
προοπτική τα ομόλογα των τριών χωρών της ευρωζώνης που διατηρούν το
ΑΑΑ, δηλαδή της Γερμανίας, της Ολλανδίας και του Λουξεμβούργου.

Ο οίκος πιστοληπτικής ικανότητας προχωρά στις αρνητικές προβλέψεις
του λόγω της «αυξανόμενης πιθανότητας» να χρειαστούν οικονομική
βοήθεια η Ισπανία και η Ιταλία, γεγονός που θα επιβαρύνει τα μέλη
της ζώνης του ευρώ, καθώς επίσης λόγω του κινδύνου αποχώρησης της
Ελλάδας από την ευρωζώνη.

Πηγή: ΑΜΠΕ