ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα μισά κεφάλαια του 2015 θα αντληθούν φέτος από τα χρηματιστήρια

19s23clock

Οι επιχειρήσεις δεν αναμένεται να αντλήσουν φέτος περισσότερα από 25 δισ. ευρώ μέσω δημοσίων εγγραφών, εκτιμά η PwC. Σύμφωνα με τη μελέτη, τα έσοδα αυτά είναι λιγότερα από τα μισά του 2015, που ήταν 57,4 δισ. ευρώ. Η πτώση αυτή οφείλεται και στην ψήφο του Ηνωμένου Βασιλείου για έξοδο από την Ε.Ε. Ωστόσο, αναμένεται μικρή αύξηση της δραστηριότητας προς το τέλος του έτους εφόσον βελτιωθούν οι συνθήκες. Τα συνολικά έσοδα του πρώτου εξαμήνου ανήλθαν σε 14,4 δισ. ευρώ, δηλαδή λιγότερο από το 50% της δραστηριότητας που είχε καταγραφεί στο ζενίθ της περιόδου 2014 – 2015. Η δραστηριότητα στο β΄ τρίμηνο τριπλασιάστηκε σε σύγκριση με το α΄ τρίμηνο του 2016, παρά τον αντίκτυπο που είχε το δημοψήφισμα του Ηνωμένου Βασιλείου στον όγκο των συναλλαγών στην ηπειρωτική Ευρώπη. Από τις 95 αρχικές δημόσιες εγγραφές που πραγματοποιήθηκαν στην Ευρώπη αυτό το τρίμηνο συγκεντρώθηκαν συνολικά 10,9 δισ. ευρώ (στο α΄ τρίμηνο του 2016 από 50 δημόσιες εγγραφές συγκεντρώθηκαν 3,5 δισ. ευρώ).

Τη μεγαλύτερη δραστηριότητα σημείωσαν τα χρηματιστήρια της ηπειρωτικής Ευρώπης, με πάνω από το 70% των εσόδων του β΄ τριμήνου του 2016 να προέρχεται από τα χρηματιστήρια OMX, Euronext και το χρηματιστήριο της Ισπανίας. Τα χρηματιστήρια αυτά ωφελήθηκαν από σειρά ιδιωτικοποιήσεων και αποσχίσεων που ενίσχυσαν τους όγκους συναλλαγών τους, όπως η Dong Energy (2,3 δισ. ευρώ – η μεγαλύτερη δημόσια εγγραφή του έτους έως σήμερα σε παγκόσμιο επίπεδο) στην Κοπεγχάγη, η ASR (1 δισ. ευρώ) και η Philips Lighting στο Αμστερνταμ (863 εκατ. ευρώ).

Το Λονδίνο επηρεάστηκε από την αβεβαιότητα που δημιούργησε το δημοψήφισμα για την παραμονή στην Ε.Ε., με αποτέλεσμα το μερίδιο του στην ευρωπαϊκή δραστηριότητα δημοσίων εγγραφών να μειωθεί σε 11%, καταγράφοντας το χαμηλότερο επίπεδο από το 2009. 21 δημόσιες εγγραφές συγκέντρωσαν 1,2 δισ. ευρώ, 75% κάτω από το β΄ τρίμηνο του 2015 και 49% κάτω από τα ήδη χαμηλά επίπεδα του α΄ τριμήνου του 2016. Παρ’ όλα αυτά, η Εναλλακτική Αγορά Επενδύσεων (AIM) του Λονδίνου δεν επηρεάστηκε ιδιαίτερα, σημειώνοντας μάλιστα μεγαλύτερη δραστηριότητα σε σχέση με την Κύρια Αγορά σε όγκο και αξία. Κατά τη διάρκεια αυτού του τριμήνου, οι 14 δημόσιες εγγραφές που πραγματοποιήθηκαν στην AIM συγκέντρωσαν 748 εκατ. ευρώ (β΄ τρίμηνο 2015: 12 συγκέντρωσαν 403 εκατ. ευρώ), ενώ 7 στην Κύρια Αγορά συγκέντρωσαν 432 εκατ. ευρώ (β΄ τρίμηνο 2015: 16 συγκέντρωσαν 4,3 δισ. ευρώ). Υπήρχαν φόβοι ότι η ψήφος του Ηνωμένου Βασιλείου για έξοδο από την Ε.Ε. θα πυροδοτούσε σειρά ακυρώσεων ή αναβολών αρχικών δημόσιων προσφορών.